Pracownia Metodologiczna

2 piętro w oficynie
email:  pracownia.metodologiczna@ijp.pan.pl

KIEROWNIK PRACOWNI

ZESPÓŁ

Główne kierunki badawcze:

  • językoznawstwo korpusowe, w szczególności:
    • zagadnienia ilościowe w gramatyce ze szczególnym uwzględnieniem produktywności gramatycznej
  • stylometria
  • językoznawstwo kwantytatywne
  • semantyka
  • metody automatycznego generowania tekstu
  • metodologia i filozofia językoznawstwa
  • „Komputerowa Lingwistyka Chemiczna”

Badania Pracowni koncentrują się wokół rozmaitych problemów metodologii językoznawstwa i ich zastosowań do opisu języka polskiego. W nurcie szeroko rozumianego językoznawstwa korpusowego mieszczą się badania Macieja Edera i Joanny Byszuk dotyczące stylometrii, czyli metody ustalenia statystycznej charakterystyki stylu autora, gatunku tekstu itp., oraz Rafała Górskiego i Magdaleny  Król, którzy zajmują się produktywnością morfologiczną w ujęciu ilościowym (prace dotyczące słowotwórstwa czy użycia imiesłowów). Działalność naukowa Macieja Grochowskiego obejmuje przede wszystkim semantykę i punkty styczne semantyki i składni. Ireneusz Bobrowski zajmuje się metodologią i filozofią językoznawstwa.

Ponadto w Pracowni prowadzone są badania w zakresie językoznawstwa kwantytatywnego oraz aplikowania metod wypracowanych przez lingwistykę korpusową i komputerową do badania danych chemicznych (projekt “Rozwój »Komputerowej Lingwistyki Chemicznej« i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieloetapowych syntez chemicznych”). W projekt zaangażowani są Maciej Eder (kierujący zespołem), Rafał Górski, Michał Woźniak i Wojciech Łukasik, a w przeszłości również Urszula Modrzyk i Jan Winkowski. Realizowane sątakże projekty finansowane przez NCN, a dotyczące zastosowań językoznawstwa korpusowego i ilościowego w badaniach diachronicznych (“Przebiegi zmian gramatycznych i leksykalnych w historii języka polskiego – metody korpusowe i kwantytatywne w językoznawstwie diachronicznym”, koordynowane przez Rafała Górskiego i Macieja Edera), oraz stylometrii („Wielkoskalowa analiza tekstu i metodologiczne podstawy stylistyki komputerowej”, pod kierownictwem Macieja Edera).

W Pracowni prowadzone są też badania w zakresie automatycznego tworzenia tekstu (Natural Language Generation), w ramach projektu grantowego realizowanego wspólnie z firmą Interia. Zagadnieniem tym zajmują się Rafał Górski, Piotr Rybka, Magdalena Król oraz Dorota Mika.

Członkowie Pracowni zaangażowani są w międzyinstucjonalną grupę Computational Stylistics Group oraz koordynację cyklu spotkań Lunche z humanistyką cyfrową.

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG