397

dr Rafał Szeptyński

Wykształcenie

  • Instytut Języka Polskiego PAN (2019, doktorat, językoznawstwo)
  • Uniwersytet Jagielloński (2011-2013, magisterium, lingwistyka)
  • Uniwersytet Jagielloński (2008-2011, licencjat, filologia ukraińska)

Zainteresowania naukowe

  • językoznawstwo historyczne i porównawcze
  • morfologia, morfonologia i fonologia
  • typologia lingwistyczna i językoznawstwo arealne
  • filologia i dialektologia słowiańska
  • językoznawstwo indoeuropejskie
  • historia językoznawstwa

Publikacje (academia.edu)