Maciej Eder
Dyrektor | Pracownia Metodologiczna
316

prof. dr hab. Maciej Eder

Funkcja

Dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN

Zainteresowania

Mimo że moja formacja uniwersytecka związana jest z literaturą staropolską (głównie XVI- i XVII-wieczną), obecne zajmuję się przede wszystkim komputerową analizą tekstu czy też – żeby ująć rzecz bardziej precyzyjnie – przecięciem historii literatury, językoznawstwa kwantytatywnego oraz zastosowania metod komputerowych (w szczególności statystycznych metod uczenia maszynowego). Ostatnio interesuje mnie przede wszystkim stylistyka komputerowa, zwana też stylometrią. Ciekawe wydaje mi się pytanie o autorstwo tekstu pisanego: W jak dużym stopniu indywidualne cechy autora są zakodowane w tekście? W jaki sposób taki autorski “sygnał” da się wydobyć z tekstu, który przed opublikowaniem został poddany zmianom redakcyjnym albo podległ wielokrotnemu kopiowaniu przez nieuważnych skrybów? Jak duża musi być próbka tekstu, żeby wiarygodnie zdradziła swojego autora? Czy metody stylometryczne da się uogólnić i zastosować do wielkoskalowych badań literackich utrzymanych w paradygmacie “czytania na odległość” (distant reading)? Tego typu pytania badawcze podejmuje spora cześć moich studiów stylometrycznych.

Strona WWW

Więcej o mnie i o prowadzonych przeze mnie projektach badawczych zob. http://maciejeder.org/pl/

Publikacje

W miarę aktualna lista moich publikacji znajduje się tutaj: http://maciejeder.org/pl/publikacje/

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG