dr hab. Maciej Eder

Funkcja

Dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN

Publikacje

Czasopisma międzynarodowe

 • Eder, M. (w druku). Visualization in stylometry: some problems and solutions. Journal of Digital Scholarship in the Humanities.
 • Eder, M. (w druku). Rolling stylometry. Journal of Digital Scholarship in the Humanities.
 • Waldenfels, R. von, Eder, M. (w druku). A stylometric approach to the study of differences between standard variants of Bosnian/Croatian/Serbian, or: is the Hobbit in Serbian more Hobbit or more Serbian? Russian Linguistics.
 • Eder, M. (2015). Does size matter? Authorship attribution, short samples, big problem. Journal of Digital Scholarship in the Humanitiesg 30, Advanced Access, doi: 10.1093/llc/fqt066.
 • Eder, M. (2013). Mind your corpus: systematic errors in authorship attribution. Literary and Linguistic Computing 28(4): 603–14.
 • Eder, M. and Rybicki, J. (2013). Do birds of a feather really flock together, or how to choose test samples for authorship attribution. Literary and Linguistic Computing 28(2), 221–28.
 • Eder, M. (2011). Style-markers in authorship attribution: a cross-language study of the authorial fingerprint. Studies in Polish Linguistics 6: 99–114.
 • Rybicki, J., Eder, M. (2011). Deeper Delta across genres and languages: do we really need the most frequent words?. Literary and Linguistic Computing 26(3): 315–21.
 • Pawłowski, A., Krajewski, M., Eder, M. (2010). Time series modelling in the analysis of Homeric verse. Eos 97(2): 79–100.
 • Pawłowski, A., Eder, M. (2001). Quantity or stress? Sequential analysis of Latin prosody. Journal of Quantitative Linguistics 8(1): 81–97.

Czasopisma polskie

 • Eder, M., Klapper, M., Kołodziej, D. (w druku). Dawna polszczyzna i nowe technologie: testowanie metod przetwarzania języka naturalnego na materiale polskiego piśmiennictwa od średniowiecza po wiek XX. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.
 • Eder, M. (2014). Metody ścisłe w językoznawstwie i pułapki pozornego obiektywizmu. Przykład stylometrii. Teksty Drugie (2): 90–105.
 • Eder, M. (2002). Traktat Nowacjana “O widowiskach” – kilka uwag o tekście i autorze. Meander 57(1): 59–68.
 • Eder, M. (1996). Sobowtóry Alfiusza. O epodzie 2 Horacego i jej staropolskich parafrazach. Meander 51(5–6): 287–96.

Książki

 • Stanisław Poklatecki, O snach i czarach. Oprac. J. Kroczak, E. Madeyska, dodatki oprac. M. Eder. Wrocław 2011: Atut.
 • Andrzej Wolan, De libertate politica sive civili (1572) / O wolności rzeczypospolitej albo szlacheckiej (1606). Wyd. M. Eder and R. Mazurkiewicz. Warszawa: Neriton.
 • Eder, M. (2008a). U źródeł aforystyki polskiej. Studium o “Przysłowiach...” Andrzeja Maksymiliana Fredry. Wrocław: Atut.
 • Eder, M. (2008b). “The Polonica Collection” from Skokloster Castle. Stockholm: Stockholm University (= Stockholm Slavic Papers, vol. 16).
 • Eder, M. (2008c). Polonika ze zbiorów zamku Skokloster. Katalog. Warszawa: Neriton.
 • Eder, M., Twardzik, W. (2007). Indeksy do Słownika staropolskiego. Kraków: Lexis.
 • Eder, M. (2003). Bibliografia zawartości “Literatury Ludowej” za lata 1981–2002. Wrocław: PTL.

Rozdziały w monografiach

 • Eder, M. (w druku). A bird’s eye view of early modern Latin: Distant reading, network analysis and style variation. In Ullyot, M., Jakacki, D. and Estill, L. (eds.) New Technologies in Medieval and Renaissance Studies. Iter and the Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies.
 • Pawłowski, A., Eder, M. (2015). Sequential structures in “Dalimil’s Chronicle”: quantitative analysis of style variation. In: J. Mačutek and G. Mikros (eds.) Sequences in Language and Text. Walter de Gruyter, pp. 147–70.
 • Eder, M. (2013). Computational stylistics and Biblical translation: how reliable can a dendrogram be? In: Piotrowski, T., Grabowski, Ł. (eds.) The Translator and the Computer. Wrocław: WSF Press, pp. 155–70.
 • Eder, M. (2011). Znajomość w literaturze staropolskiej traktatów antycznych fundamentalnych dla humanizmu: wspólnota czytelników. W: M. Cieński (red.) Humanizm polski i wspólnoty. Naród – społeczeństwo – państwo – Europa. Warszawa: Neriton, pp. 151–82.
 • Eder, M., Wojtkowska-Maksymik, M. (2010). Platońskie i neoplatońskie konteksty humanitas w li­te­ra­tu­rze polskiej xvi–xviii wieku. W: A. Nowicka-Jeżowa (red.) Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej. Warszawa: Neriton, vol. 2, pp. 93–159.
 • Eder, M. (2007). O słownikach osobliwych, czyli przyczynek do sarmackiej leksykografii. In: R. Laskowski, R. Mazurkiewicz (red.) Amoenitates vel lepores philologiae. Kraków: Lexis, pp. 81–95.
 • Eder, M. (2006). Uwagi o rytmice pieśni “Jezusa Judasz przedał” Władysława z Gielniowa – problem akcentu wyrazowego. W: R. Mazurkiewicz (red.) Cantando cum citharista. W pięćsetlecie śmierci bł. Władysława z Gielniowa. Warszawa: ibl, pp. 135–46.
 • Eder, M., Twardzik, W. (2006). Czy staropolska kicz/kić naprawdę była wyrazem nieprzyzwoitym? (“Cantilena inhonesta” odczytana na nowo). W: I. Bobrowski, K. Kowalik (eds.) Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane profesorowi Romanowi Laskowskiemu. Kraków: Lexis, pp. 163–75.
  Inne publikacje
 • Eder, M. (2014a). Stylometry, network analysis and Latin literature. In: Digital Humanities 2014: Book of Abstracts. EPFL-UNIL, Lausanne, pp. 457–58.
 • Eder, M. (2014b). Large-scale stylometry using network analysis. In: Qualico 2014: Book of Abstracts. Olomouc: Palacky University, pp. 38–39.
 • Craig, H., Eder, M., Jannidis, F., Kestemont, M., Rybicki, J., Schöch, C. (2014). Validating computational stylistics in literary interpretation. In: Digital Humanities 2014: Book of Abstracts. EPFL-UNIL, Lausanne, pp. 136-39.
 • O’Sullivan, J., Bazarnik, K., Eder, M., Rybicki, J. (2014). Two Irish birds: A stylometric analysis of James Joyce and Flann O’Brien. In: Digital Humanities 2014: Book of Abstracts. EPFL-UNIL, Lausanne, pp. 284–86.
 • Górski, R., Eder, M., Rybicki, J. (2014). Stylistic fingerprints, POS tags and inflected languages: a case study in Polish. In: Qualico 2014: Book of Abstracts. Olomouc: Palacky University, pp. 51–53.
 • Eder, M. (2013). Bootstrapping Delta: a safety-net in open-set authorship attribution. In: Digital Humanities 2013: Conference Abstracts. Lincoln (NE): University of Nebraska-Lincoln, pp. 169-72.
 • Eder, M., Kestemont, M., Rybicki, J. (2013). Stylometry with R: a suite of tools. In: Digital Humanities 2013: Conference Abstracts. Lincoln (NE): University of Nebraska-Lincoln, pp. 487-89.
 • Eder, M. (2012). Mind your corpus: systematic errors in authorship attribution. In: Digital Humanities 2012: Conference Abstracts. Hamburg: Hamburg University Press, pp. 181–85.
 • Eder, M., Rybicki, J. (2011). Stylometry with R. In: Digital Humanities 2011: Conference Abstracts, Stanford, CA, pp. 308–11.
 • Eder, M. (2010). Does size matter? Authorship attribution, short samples, big problem. In: Digital Humanities 2010: Conference Abstracts, King’s College London, pp. 132–35.
 • Eder, M., Rybicki, J. (2009). PCA, Delta, JGAAP and Polish poetry of the 16th and 17th centuries: who wrote the dirty stuff? In: Digital Humanities 2009: Conference Abstracts, University of Maryland, College Park, MD, pp. 242–44.
 • Eder, M. (2008). How rhythmical is hexameter: a statistical approach to Ancient epic poetry. In: Digital Humanities 2008: Book of Abstracts, University of Oulu, pp. 112–14.
 • Eder, M. (2007). Digital library of medieval Polish literature. Annual Report – Polish Academy of Sciences 2007: 35–37.
 • Eder, M. (2001). Pieśni polskie. [Wstęp do płyty CD:] Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej, Traditional Polish songs. “Music of the Borderlands Foundation” 2001, cdmk01.
 • Eder, M. (2000a). rec.: L. Štěpán, Polská epigramatika. Žánry fraška a epigram ve spektru malých literárních forem. Brno 1998. Zagadnienia Rodzajów Literackich 43(1–2): 195–200.
 • Eder, M. (2000b). O problemach współczesnej folklorystyki (rec.: Folklorystyka na przełomie wieków. Red. K. D. Kadłubiec, Cieszyn 1999)]. Literatura Ludowa 44(2): 65–69.
 • Eder, M. (1998). O współczesnej kulturze wiejskiej polemicznie (rec.: Czy zmierzch kultury ludowej?. Red. A. Dobroński, B. Gołębiowski, S. Za­gór­ski, Łomża 1997). Literatura Ludowa 42(2): 62–66.
 • Eder, M. (1997). Muzyka i jej rola w kulturze (rec.: K. Dadak-Kozicka, Folklor sztuką życia. U źródeł antropologii muzyki. Warszawa 1996). Literatura Ludowa 41(1): 59–62.
 • Eder, M. (1996a). Etnologia i historia: konflikt czy harmonia (rec.: E. Jaworski, E. Kosowska, Antropologia i hermeneutyka. O tekstach Józefa Ligęzy. Katowice 1994). Literatura Ludowa 40(6): 67–71.
 • Eder, M. (1996b). Sybir w przeżyciach dziecka (rec.: D. Boćkowski, Jak pisklęta z gniazd. Dzieci polskie w ZSRR w okresie II wojny światowej. Warszawa–Wrocław 1995). Literatura Ludowa 40(4–5): 123–26.