Czasopisma

Nasz Instytut wydaje trzy czasopisma:

  • Polonica, założone z inicjatywy Stanisława Urbańczyka w roku 1975 i od początku związane z IJP PAN, są czasopismem poświęconym głównie gramatyce i semantyce współczesnej polszczyzny, z naciskiem na prace mocno osadzone w teorii. Pierwszym redaktorem był Stanisław Urbańczyk, obecnie tę funkcję pełni Rafał Górski, sekretarzem redakcji jest Iwona Krawczyk.
  • Socjolingwistyka, rocznik powstały z inicjatywy Władysława Lubasia, poświęcony jest problematyce z pogranicza językoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych, przede wszystkim socjologii, antropologii kultury, literaturoznawstwa i politologii. Znajduje się na europejskiej liście czasopism humanistycznych ERIH w kategorii NAT. Pismo ukazuje się pod redakcją Katarzyny Skowronek, a sekretarzem redakcji jest Dorota Mika.
  • Onomastica to czasopismo poświęcone poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Pismo, założone w roku 1955, jest wydawane wspólnie z Komitetem Językoznawstwa PAN. Do pierwszego komitetu redakcyjnego wchodzili: Witold Taszycki (redaktor naczelny), Stanisław Rospond (sekretarz) i inni, w późniejszych latach funkcje redaktora naczelnego pełnili Kazimierz Rymut i Aleksandra Cieślikowa. Obecnie redaktorem naczelnym czasopisma jest Barbara Czopek-Kopciuch, a funkcję sekretarza pełni Paweł Swoboda.
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG