Prof. Piotr Żmigrodzki i dr Marzena Miśkiewicz współautorami zmian zasad ortografii

15-05-2024 / Aktualności
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN ogłosiła na swojej stronie internetowej komunikat o zmianach niektórych zasad polskiej ortografii (dotyczących stosowania małych i wielkich liter, pisowni łącznej, rozdzielnej i z łącznikiem). Wejdą one w życie z początkiem roku 2026. Projekt zmian został przygotowany przez specjalnie powołany Zespół ds. Reformy Ortografii RJP, kierowany przez prof. dr. hab. Piotra Żmigrodzkiego. Prace trwały ponad dwa lata, a ich wynikiem są propozycje zmian, przyjęte w głosowaniach przez Radę Języka Polskiego. Ponadto Zespół przygotował, a Rada zaakceptowała i ogłosiła, dokument pt. „Zasady pisowni i interpunkcji polskiej”, w którym w spójnym układzie zamieszczono wszystkie przepisy: ostatnio uchwalone i obowiązujące od dawna. W pracach nad reformą pisowni aktywny udział wzięła także dr Marzena Miśkiewicz z Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego, która wniosła istotny wkład merytoryczny w prace Zespołu jako autorka dwóch rozdziałów nowych „Zasad…”, a także pełniła funkcję sekretarza Zespołu.

Wokół języka w filmie (spotkanie VII): Z dumą i bez uprzedzeń - kilka słów o dialogu w ekranizacjach klasyki literackiej

08-05-2024 / Aktualności
Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Wokół języka w filmie”. Odbędzie się ono 14 V 2024 r. o godz. 11.00. Naszymi gośćmi będą dr hab. Agata Hołobut, prof. UJ i dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ (Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński), którzy wygłoszą referat pt. „Z dumą i bez uprzedzeń - kilka słów o dialogu w ekranizacjach klasyki literackiej”. Streszczenie znaleźć można na stronie: https://jezykwfilmie.ijp.pan.pl/. Uczestników z Krakowa zapraszamy do sali konferencyjnej IJP PAN (Aleja Mickiewicza 31, 1. piętro), natomiast wszyscy z Państwa, którzy chcieliby wysłuchać referatu oraz wziąć udział w dyskusji zdalnie, będą mogli połączyć się z nami za pośrednictwem platformy Zoom. W celu uzyskania linku do spotkania wirtualnego prosimy zwrócić się do pani dr Marzeny Miśkiewicz: marzena.miskiewicz@ijp.pan.pl.

Dr Anna Niepytalska-Osiecka z Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego PAN z wizytą na Uniwersytecie w Lublanie

10-04-2024 / Aktualności

W ramach programu Erasmus+ dr Anna Niepytalska-Osiecka przeprowadziła warsztaty słownikowe dla studentów i pracowników Katedry Polonistyki Uniwersytetu w Lublanie. Zaprezentowała Wielki słownik języka polskiego PAN jako najnowocześniejsze, elektroniczne źródło wiedzy o współczesnej polszczyźnie. Studenci poznali historię projektu, dowiedzieli się, jak na co dzień pracują twórcy słownika i skąd czerpią materiał językowy. W części interaktywnej uczestnicy pod okiem prowadzącej eksplorowali witrynę www.wsjp.pl i sprawdzali samodzielnie, jakie informacje można znaleźć w wyszukiwarce prostej, zaawansowanej i słowniku tematycznym. Poznali dokładnie budowę haseł i mogli przekonać się w praktyce, jak wykorzystywać zasoby słownika w swoich pracach badawczych.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG