/  O Instytucie

Cele i misja

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk prowadzi działalność naukową mającą na celu opis i dokumentację polszczyzny używanej współcześnie i w wiekach dawniejszych. Do sztandarowych przedsięwzięć IJP PAN należą naukowe słowniki języka polskiego, bazujące na własnym, gromadzonym nieraz przez kilka pokoleń, materiale językowym. Z jednej strony powstają tu słowniki historyczne, opisujące język doby staropolskiej i czasów nowożytnych, z drugiej zaś słowniki polszczyzny współczesnej, w tym najobszerniejszy współczesny słownik języka polskiego, opracowywany wyłącznie w wersji elektronicznej: Wielki słownik języka polskiego. W przedsięwzięciach leksykograficznych IJP PAN uwzględniana jest nie tylko polszczyzna standardowa, lecz również jej różnorakie odmiany, w tym odmiany dialektalne. Szczegółowy opis tych ostatnich przynosi publikowany systematycznie Słownik gwar polskich. W IJP PAN powstaje również kilka słowników nazw własnych.

Oprócz prac stricte leksykograficznych w Instytucie od chwili jego powstania (tj. od roku 1973) prowadzone są badania z zakresu językoznawstwa polonistycznego i ogólnego, zaś przedstawiciele Instytutu wchodzą w skład komisji naukowych i komisji administracji państwowej odpowiedzialnych za językową politykę normalizacyjną. W IJP PAN, niejako obok głównego nurtu działalności związanego z badaniami nad językiem ojczystym, opracowywany jest również Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, ponadto prowadzone są prace na polu geografii lingwistycznej, wnoszące wkład do międzynarodowych projektów Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego i Atlasu języków Europy. Aktywność naukowa IJP PAN w coraz większym stopniu wpisuje się w nurt humanistyki cyfrowej poprzez wykorzystanie metod językoznawstwa kwantytatywnego, zwłaszcza w projektach z zakresu stylometrii i korpusologii. Na stronie internetowej Instytutu dostępne są kolekcje słowników oraz innych oryginalnych zasobów elektronicznych.

 

 

Więcej

Więcej na temat historii Instytutu oraz jego pracowników.

Facebook

Facebook Pagelike Widget

YouTube

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content