Badaczki IJP PAN na konferencji CLOW4 w Warszawie (24-25 maja 2024)

07-06-2024 / Aktualności
Dr Karina Stempel-Gancarczyk i dr Agnieszka Wełpa-Siudek z warszawskiego oddziału IJP PAN wzięły udział w cyklicznej konferencji międzynarodowej CLOW4 (Contested Languages in the Old World). Poprzednie spotkania w ramach cyklu odbyły się w Bangor w Wielkiej Brytanii, w Turynie i w Amsterdamie. Tegoroczna konferencja została zorganizowana w Warszawie przez prof. dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską i dr. Macieja Mętraka z Instytutu Slawistyki PAN. Była ona współfinasowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu „Doskonała Nauka II”. Na konferencji wygłoszono dwa wykłady plenarne i 24 referaty dotyczące języków Europy i ich regionalnych wariantów. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty (23 maja), na których prezentowano badania prowadzone w ramach grantu „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej” (NCN Sonata Bis 10), kierowanego przez prof. dr hab. N. Dołowy-Rybińską. Do zespołu grantowego należą również obie badaczki z IJP PAN. Dr Katarzyna Stempel-Gancarczyk przedstawiła wyniki badań terenowych z Podhala Does 'popularity' always mean a higher prestige? Ideology of language authenticity in the context of Podhale, a dr A. Wełpa-Siudek z Mazur Empowering a contested language or creating a new one? Contemporary attempts to standardise Masurian and their reception).

Nominarium (23 V 2024) Katarzyna Sucharska: Onimiczna mozaika w Azeroth, czyli o nazwach postaci w grze World of Warcraft — rekonesans badawczy

20-05-2024 / Aktualności
Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN wraz z Polskim Towarzystwem Onomastyki zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu  „Nominarium”, które odbędzie się w czwartek 23 maja 2024 r. Dr Katarzyna Sucharska z IJP PAN przedstawi referat Onimiczna mozaika w Azeroth, czyli o nazwach postaci w grze World of Warcraft — rekonesans badawczy. W spotkaniu można wziąć udział na żywo lub online. Abstrakt i informacje dotyczące uczestnictwa znajdują się na stronie: https://pto.org.pl/2024/05/08/nominarium-23-v-2024-katarzyna-sucharska-onimiczna-mozaika-w-azeroth-czyli-o-nazwach-postaci-w-grze-world-of-warcraft-rekonesans-badawczy/

Prof. Piotr Żmigrodzki i dr Marzena Miśkiewicz współautorami zmian zasad ortografii

15-05-2024 / Aktualności
Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN ogłosiła na swojej stronie internetowej komunikat o zmianach niektórych zasad polskiej ortografii (dotyczących stosowania małych i wielkich liter, pisowni łącznej, rozdzielnej i z łącznikiem). Wejdą one w życie z początkiem roku 2026. Projekt zmian został przygotowany przez specjalnie powołany Zespół ds. Reformy Ortografii RJP, kierowany przez prof. dr. hab. Piotra Żmigrodzkiego. Prace trwały ponad dwa lata, a ich wynikiem są propozycje zmian, przyjęte w głosowaniach przez Radę Języka Polskiego. Ponadto Zespół przygotował, a Rada zaakceptowała i ogłosiła, dokument pt. „Zasady pisowni i interpunkcji polskiej”, w którym w spójnym układzie zamieszczono wszystkie przepisy: ostatnio uchwalone i obowiązujące od dawna. W pracach nad reformą pisowni aktywny udział wzięła także dr Marzena Miśkiewicz z Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego, która wniosła istotny wkład merytoryczny w prace Zespołu jako autorka dwóch rozdziałów nowych „Zasad…”, a także pełniła funkcję sekretarza Zespołu.
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG