/  Słowniki

Słowniki

Instytut Języka Polskiego PAN słynie ze swoich słowników. Przedstawiona poniżej lista prezentuje zbiory (wraz z linkami do zdygitalizowanych wersji) tworzone i współtworzone w naszym Instytucie.

Słowniki opisujące historię języka polskiego

Słownik staropolski

Słownik pojęciowy języka staropolskiego

Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego

Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII wieku

Słownik wileński

Słownik Wyrazów Zapomnianych

Słowniki współczesnego jezyka polskiego

Wielki Słownik Języka Polskiego

Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej

Słownik onomazjologiczny Wiktoria

Słowniki odmian języka i prace geolingwistyczne

Słownik gwar polskich

Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur

Słownik gwary Zakopanego

Atlas Linguarum Europae

Ogólnosłowiański atlas językowy

Słownik polskich leksemów potocznych

Słowniki łaciny średniowiecznej

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce (Lexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum)

Elektroniczny Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce (A-Q)

Słowniki onomastyczne

Antroponimia Polski od XVI w. do końca XVIII w.

Słownik staropolskich nazw osobowych

Elektroniczny słownik hydronimów Polski (ESHP)

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany

Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych

Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych

Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny

Internetowy słownik nazwisk w Polsce (ISNP)

Słownik imion współcześnie w Polsce używanych

Lexikon der Familienamen polnischer Herkunft im Ruhrgebiet

Słowniki opisujące gramatykę języka polskiego

Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich

Facebook

Facebook Pagelike Widget

YouTube

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content