Słowniki

Słowniki

Instytut Języka Polskiego PAN słynie ze swoich słowników. Przedstawiona poniżej lista prezentuje zbiory (wraz z linkami do zdygitalizowanych wersji) tworzone i współtworzone w naszym Instytucie.

SŁOWNIKI OPISUJĄCE HISTORIĘ JĘZYKA POLSKIEGO

Słownik staropolski

Słownik pojęciowy języka staropolskiego

Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego

Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII wieku

Słownik wileński

Słownik Wyrazów Zapomnianych

SŁOWNIKI WSPÓŁCZESNEGO JEZYKA POLSKIEGO

Wielki Słownik Języka Polskiego

Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej

Słownik onomazjologiczny Wiktoria

SŁOWNIKI ODMIAN JĘZYKA I PRACE GEOLINGWISTYCZNE

Słownik gwar polskich

Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur

Słownik gwary Zakopanego

Atlas Linguarum Europae

Ogólnosłowiański atlas językowy

Słownik polskich leksemów potocznych

SŁOWNIKI ŁACINY ŚREDNIOWIECZNEJ

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce (Lexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum)

Elektroniczny Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce (A-Q)

SŁOWNIKI ONOMASTYCZNE

Antroponimia Polski od XVI w. do końca XVIII w.

Słownik staropolskich nazw osobowych

Elektroniczny słownik hydronimów Polski (ESHP)

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany

Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych

Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych

Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny

Internetowy słownik nazwisk w Polsce (ISNP)

Słownik imion współcześnie w Polsce używanych

Lexikon der Familienamen polnischer Herkunft im Ruhrgebiet

SŁOWNIKI OPISUJĄCE GRAMATYKĘ JĘZYKA POLSKIEGO

Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG