/  Słowniki

Słowniki

Instytut Języka Polskiego PAN słynie ze swoich słowników. Przedstawiona poniżej lista prezentuje zbiory (wraz z linkami do zdygitalizowanych wersji) tworzone i współtworzone w naszym Instytucie.

Słowniki opisujące historię języka polskiego

Słownik staropolski

Słownik pojęciowy języka staropolskiego

Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII wieku

Słownik Wileński

Wielki Słownik Języka Polskiego

Słowniki odmian języka i prace geolingwistyczne

Słownik Gwar Polskich

Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur

Słownik gwary Zakopanego

Atlas Linguarum Europae

Ogólnosłowiański Atlas Językowy

Słownik etymologiczno-motywacyjny

Słowniki łaciny średniowiecznej

Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce (Lexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum)

Elektroniczny Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce (A-Q)

Słowniki onomastyczne

Antroponimia Polski od XVI w.

Słownik staropolskich nazw osobowych

Elektroniczny słownik hydronimów Polski (ESHP)

Nazwy miejscowe Polski

Słownik nazwisk Rymuta

Słownik onomazjologiczny Wiktoria

Lexikon der Familienamen polnischer

Słowniki opisujące gramatykę języka polskiego

Słownik składniowy

Słownik składniowo-semantyczny czasowników polskich

Słownik frekwencyjny j. pol.

Inne

Słownik Wyrazów Zapomnianych

Słownik polskich leksemów potocznych, tzw. Słownik Lubasia

Słownik polszczyzny Kochanowskiego

loading