/  Rada Naukowa

Prezydium:

dr hab. Halszka Górny, prof. IJP PAN – przewodnicząca
dr hab. Barbara Grabka, prof. IJP PAN – wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński – wiceprzewodniczący
mgr Zdzisław Koczarski – sekretarz

Kontakt:

e-mail:

Członkowie:

prof. dr hab. Stanisław Gajda
prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski
prof. dr hab. Adam Fałowski
prof. dr hab. Maciej Grochowski
prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński
prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa
prof. dr hab. Stanisław Koziara
prof. dr hab. Halina Kurek
prof. dr hab. Janina Labocha
prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
prof. dr hab. Halina Pelcowa
prof. dr hab. Jerzy Reichan
prof. dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur
prof. dr hab. Anna Tyrpa
prof. dr hab. Anna Zielińska
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki
dr hab. Urszula Bijak, prof. IJP PAN
dr hab. Jakub Bobrowski, prof. IJP PAN
dr hab. Monika Buława, prof. IJP PAN
dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. IJP PAN
dr hab. Przemysław Dębowiak
dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. IJP PAN
dr hab. Maciej Eder
dr hab. Halszka Górny, prof. IJP PAN
dr hab. Rafał Górski, prof. IJP PAN
dr hab. Barbara Grabka, prof. IJP PAN
dr hab. Helena Grochola-Szczepanek, prof. IJP PAN
dr hab. Anna Kostecka-Sadowa, prof. IJP PAN
dr hab. Krystyna Kowalik
dr hab. Renata Kucharzyk, prof. IJP PAN
dr hab. Mariusz Leńczuk
dr hab. Agnieszka Maciąg-Fiedler
dr hab. Małgorzata Magda-Czekaj, prof. IJP PAN
dr hab. Magdalena Majdak
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
dr hab. Iwona Nobis
dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN
dr hab. Katarzyna Sobolewska
dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ
dr hab. Jadwiga Wronicz
dr Renata Bronikowska
dr Krzysztof Nowak
dr Rafał Szeptyński
mgr Zdzisław Koczarski

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content