Dorota Adamiec

Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku

811

Monika Kasza

Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego

308

Anna Miszta

Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego

333

Ewa Rodek

Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku

811

Michał Rzepiela

zastępca dyrektora ds. naukowych Pracownia Łaciny Średniowiecznej

360

Magdalena Świerzowska

specjalista ds. wydawnictw, planowania i sprawozdawczości oraz współpracy z zagranicą

368

Anna Tyrpa

Przewodnicząca Rady Naukowej | Pracownia Dialektologii Polskiej

371