czwartek 12 cze

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom Instytutu

Aktualności

11 czerwca 2014 roku gościem Instytutu był wojewoda małopolski Jerzy Miller, który w czasie posiedzenia Rady Naukowej udekorował dwoje pracowników Instytutu odznaczeniami państwowymi. Prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa „za wybitne zasługi w działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie językoznawstwa” otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki odebrał Brązowy Krzyż Zasługi, przyznany „za wkład w rozwój nauki”. W uroczystej części posiedzenia wręczono również dyplomy doktora habilitowanego, akty powołania do Rady Naukowej Instytutu oraz dyplomy jubileuszowe. Przewodnicząca Rady prof. Ewa Deptuchowa złożyła również gratulacje prof. dr. hab. Waleremu Pisarkowi w związku z uzyskaniem przez niego tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zabrawszy głos, wojewoda Jerzy Miller podkreślił ważność pracy językoznawców w obecnej dobie, kiedy szerzą się zjawiska wulgaryzacji i barbaryzacji języka, język zaś urzędniczy stał się całkowicie hermetyczny i niezrozumiały nie tylko dla przeciętnego obywatela, ale nawet dla osób wykształconych. Następnie odbyło się krótkie spotkanie przy stole. Gdy dostojny gość opuszczał Instytut, dyrektor prof. Piotr Żmigrodzki wręczył mu na pamiątkę kilka instytutowych publikacji leksykograficznych oraz egzemplarz Biblioteki zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego na CD.

 

{gallery}wreczenie_odznaczen_2014{/gallery}

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG