piątek 03 paź

Pracownicy Zakładu Dialektologii Polskiej na konferencjach w maju i czerwcu

Aktualności

W maju i czerwcu 2014 roku czworo pracowników Zakładu Dialektologii Polskiej wzięło udział w trzech konferencjach naukowych.

W dniach 22-23 maja w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja ­z okazji 200-lecia urodzin wybitnego folklorysty, etnografa i kompozytora Dz­ieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie. Prof. dr hab. Anna Tyrpa wystąpiła z referatem Językoznawstwo w Dziełach wszystkich Oskara Kolberga, a dr Emil Popławski – Oskar Kolberg jako paremiograf.

Z kolei w dniach 2-4 czerwca mgr Joanna Kozioł uczestniczyła w konferencji Odkrywanie słowa – historia i współczesność w Białymstoku z referatem Numeralizacja rzeczowników w gwarach polskich na wybranych przykładach.

Natomiast dr Ewelina Grześkiewicz wzięła udział w cyklicznej konferencji Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) w Poznaniu, wygłaszając referat Mieszkaniec miasta jako petent w sakrosferze.

{gallery}konferencje_dialektologia_maj_czerwiec_2014{/gallery}

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG