/  Aktualności / Sesja doktorancka on-line

Sesja doktorancka on-line

Trzy popołudnia na przełomie czerwca i lipca (29 VI – 1 VII) wypełniła Sesja doktorancka, stanowiąca część programu kształcenia na Językoznawczych Studiach Doktoranckich prowadzonych w Instytucie Języka Polskiego PAN. W tym roku odbywała się ona w trybie zdalnym. Sesję otworzył zastępca Dyrektora ds. naukowych, prof. Michał Rzepiela. Obrady prowadził doktorant II roku, mgr Zdzisław Koczarski. Doktoranci wygłosili dziewięć referatów, obejmujących zagadnienia z różnych obszarów językoznawstwa (program ze streszczeniami), którym przysłuchiwało się stale ok. 20 słuchaczy, a w sumie zalogowało się ponad 30 osób. Po każdym referacie następowała dyskusja, w czasie której Doktoranci mieli możliwość skonfrontowania własnych tez badawczych z uwagami bardziej doświadczonych kolegów (w Sesji uczestniczyli m.in. członkowie Rady Naukowej IJP PAN). Obrady podsumował Kierownik Studiów, prof. Bogumił Ostrowski.

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content