poniedziałek 13 lip

Sesja doktorancka on-line

Aktualności

Trzy popołudnia na przełomie czerwca i lipca (29 VI – 1 VII) wypełniła Sesja doktorancka, stanowiąca część programu kształcenia na Językoznawczych Studiach Doktoranckich prowadzonych w Instytucie Języka Polskiego PAN. W tym roku odbywała się ona w trybie zdalnym. Sesję otworzył zastępca Dyrektora ds. naukowych, prof. Michał Rzepiela. Obrady prowadził doktorant II roku, mgr Zdzisław Koczarski. Doktoranci wygłosili dziewięć referatów, obejmujących zagadnienia z różnych obszarów językoznawstwa (program ze streszczeniami), którym przysłuchiwało się stale ok. 20 słuchaczy, a w sumie zalogowało się ponad 30 osób. Po każdym referacie następowała dyskusja, w czasie której Doktoranci mieli możliwość skonfrontowania własnych tez badawczych z uwagami bardziej doświadczonych kolegów (w Sesji uczestniczyli m.in. członkowie Rady Naukowej IJP PAN). Obrady podsumował Kierownik Studiów, prof. Bogumił Ostrowski.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG