/  Aktualności / Zmarła prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch

Zmarła prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch

7 lipca 2020 r. odeszła od nas

śp.

prof. Czopek

Prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch

wybitna badaczka nazw własnych, kierownik Pracowni Onomastyki, wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN, redaktor naczelna czasopisma „Onomastica”, redaktor i współautorka słownika Nazwy miejscowe Polski, przewodnicząca Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych MSWiA, członkini licznych gremiów językoznawczych i onomastycznych, w tym Komitetu Językoznawstwa PAN oraz International Council of Onomastic Sciences, a przede wszystkim nasza nieodżałowana Koleżanka. Pozostanie w naszej pamięci jako inspiratorka wielu badań onomastycznych, człowiek pracowity, dobry i życzliwy. Cześć jej pamięci!

Pogrzeb odbędzie się 10 lipca (piątek) o godz. 11: 40 na cmentarzu Batowickim (Prądnik Czerwony) w Krakowie (kaplica od ul. Powstańców).

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Języka Polskiego PAN

Zgodnie z wolą Zmarłej zamiast kwiatów prosimy o datki na hospicjum „COR MEUM”.
Kwestorzy bedą obecni na ceremonii.

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content