wtorek 04 maj

Sesja doktorancka 2021

Aktualności

W dniach 22–23 kwietnia w Instytucie Języka Polskiego PAN odbyła się, po raz drugi w trybie zdalnym, doroczna Sesja doktorancka studentów Językoznawczych Studiów Doktoranckich. Obrady otworzył Dyrektor Instytutu, dr hab. Maciej Eder. Podczas dwóch popołudniowych spotkań zostało wygłoszonych siedem referatów, po których miała miejsce, nieraz bardzo ożywiona, dyskusja. Po raz kolejny całą Sesję koordynował i obrady prowadził mgr Zdzisław Koczarski, doktorant III roku Studiów. Wśród obserwatorów Sesji, jak i dyskutantów znaleźli się, jak co roku, promotorzy i opiekunowie naukowi doktorantów, członkowie Dyrekcji i Rady Naukowej IJP PAN oraz goście z innych ośrodków. Podsumowując obrady, kierownik Studiów, dr hab. Bogumił Ostrowski, zwrócił uwagę na wyraźny postęp w badaniach prowadzonych przez doktorantów, jak i różnorodność poruszanej przez nich problematyki.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG