czwartek 13 maj

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów PAN na rok akademicki 2021/2022

Aktualności

Szkoła Doktorska Anthropos, współtworzona przez Instytut Języka Polskiego PAN, ogłosiła rekrutację na rok akademicki 2021/2022. Szczegółowe informacje (w tym Zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne) są dostępne na stronie Szkoły: https://anthropos.edu.pl/rekrutacja/.

Ważne terminy:
2-20 sierpnia 2021 r. – składanie dokumentów
20-24 września 2021 r. – rozmowy kwalifikacyjne z dopuszczonymi do nich kandydatami (w siedzibie Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN: Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, Warszawa lub online)

Instytut Języka Polskiego PAN jest ośrodkiem o dużym dorobku naukowym. Od blisko pół wieku podejmuje się i prowadzi w nim różnorodne badania nad polszczyzną i innymi językami słowiańskimi (jak również łaciną) w wielu ich odmianach i aspektach. Instytut stwarza właściwe warunki do pracy badawczej. Doktoranci mogą liczyć na należytą opiekę naukową oraz dostęp do cennych materiałów (również w wersji cyfrowej).
Zachęcamy kandydatów do zapoznania się ze stroną internetową Instytutu.

W razie pytań można zwracać się do koordynatora Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN w Instytucie Języka Polskiego PAN:
dr Emil Popławski
lub bezpośrednio do Szkoły Doktorskiej: https://anthropos.edu.pl/kontakt/

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG