niedziela 15 lis

Prof. Michał Rzepiela członkiem Polskiego Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Akademicką

Aktualności

Miło nam poinformować, że pracownik naszego Instytutu, prof. Michał Rzepiela, na posiedzeniu plenarnym Wydziału I PAN w dniu 12 listopada 2015 ponownie wszedł w skład Polskiego Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Akademicką.

Międzynarodowa Unia Akademicka (UAI) działa od 1919 jako jedyna organizacja o zasięgu światowym, która zrzesza akademie narodowe, prowadzące badania w zakresie nauk humanistycznych. Celem działań UAI jest budowanie międzynarodowych kontaktów naukowych i patronowanie wspólnym projektom naukowym.  Obecność i uczestnictwo Polskiej Akademii Nauk w tym prestiżowym gremium jest sprawą ważną zarówno ze względu na dbałość o należytą pozycję PAN w kraju i za granicą, jak i na konieczność umacniania rangi nauk humanistycznych i społecznych we współczesnym świecie.

Projekty realizowane pod patronatem Międzynarodowej Unii Akademickiej odznaczają się najwyższym poziomem naukowym. Polska Akademia Nauk uczestniczy obecnie w trzech międzynarodowych projektach wyróżnionych patronatem UAI, realizowanych w instytutach PAN. Jednym z nich jest Słownik łaciny średniowiecznej, którego częścią polską kieruje prof. Michał Rzepiela.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG