środa 11 lis

IJP PAN członkiem Konsorcjum OZIN

Aktualności

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie wszedł w skład konsorcjum Otwarte Zasoby Instytutów Naukowych (OZIN). Celem konsorcjum jest pozyskanie środków finansowych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  Nowy projekt będzie oparty na infrastrukturze, doświadczeniu, wiedzy merytorycznej oraz wypracowanym systemie zarządzania i kontroli w ramach projektu Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, zrealizowanego w Instytucie w latach 2011 -2014. Osobą koordynującą prace w konsorcjum OZIN z ramienia IJP PAN jest zastępca dyrektora do spraw administracyjnych, mgr Szymon Seweryn.

W skład Konsorcjum OZIN wchodzą następujące jednostki:

 1. Instytut Archeologii i Etnologii PAN,
 2. Instytut Badań Literackich PAN,
 3. Instytut Badań Systemowych PAN,
 4. Instytut Badawczy Leśnictwa,
 5. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
 6. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN,
 7. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
 8. Instytut Dendrologii PAN,
 9. Instytut Elektrotechniki,
 10. Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
 11. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN,
 12. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN,
 13. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
 14. Instytut Języka Polskiego PAN,
 15. Instytut Matematyczny PAN,
 16. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN,
 17. Instytut Ochrony Przyrody PAN,
 18. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 19. Instytut Slawistyki PAN,
 20. Instytut Studiów Politycznych PAN,
 21. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN,
 22. Instytut Techniki Budowlanej,
 23. Muzeum i Instytut Zoologii PAN,
 24. Polska Akademia Nauk – Archiwum w Warszawie,
 25. Polska Akademia Nauk – Biblioteka Kórnicka.
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG