/  Aktualności / Pracownia Łaciny Średniowiecznej uczestnikiem programu COST

Pracownia Łaciny Średniowiecznej uczestnikiem programu COST

W dniu 2 grudnia 2010 został zaaprobowany przez tzw. Komitet Wyższych Przedstawicieli przy Komisji Europejskiej projekt Medieval Europe – Medieval Cultures and Technological Resources, przedsięwzięty w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) przez kilkanaście europejskich instytucji i placówek badawczych, zajmujących się problematyką mediewistyczną.

Wśród wspomnianych instytucji znalazła się również Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN, reprezentowana przez dra Michała Rzepielę. Uczestnictwo w projekcie Pracowni Łaciny potwierdza z jednej strony uznanie, jakim Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce cieszy się w środowisku mediewistów europejskich, z drugiej zaś świadczy o znaczącym potencjale Instytutu Języka Polskiego PAN, którego aktywność nie po raz pierwszy została wysoko oceniona przez zewnętrzne gremium opiniujące.

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

Skip to content