czwartek 19 maj

Warsztaty dialektologiczne dla nauczycieli

Aktualności

W dniu 22 października 2010 r. w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie odbyły się pierwsze warsztaty dialektologiczne dla nauczycieli zatytułowane Gwara w szkole – jak i w jakim celu integrować zagadnienia językoznawcze z programem nauczania. Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone przez pracowników Zakładu Dialektologii Polskiej: doc. Jadwigę Wronicz, mgr Ewelinę Grześkiewicz oraz mgr. Emila Popławskiego. W spotkaniu brał także udział prof. Jerzy Reichan.

 

Część teoretyczna warsztatów obejmowała wykłady o podstawach dialektologii (ze szczególnym uwzględnieniem gwar małopolskich) oraz o obecności motywów sztuki ludowej we współczesnej kulturze, prezentację atlasów i słowników gwarowych, a także kartoteki Słownika gwar polskich.

W części poświęconej zagadnieniom praktycznym uczestniczki zapoznały się z zasadami tworzenia amatorskich słowników gwarowych oraz metodami realizowania treści z zakresu dialektologii na lekcjach języka polskiego. W ramach ćwiczeń opracowywały geografię wybranych wyrazów oraz interpretowały teksty gwarowe.

Zaplanowane są kolejne spotkania warsztatowe (19 listopada 2010 i w przyszłym roku).

 

{gallery}gwara_w_szkole{/gallery}

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG