czwartek 05 mar

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu w kadencji 2015 – 2018.

Aktualności

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej naszego Instytutu w nowej kadencji odbyło się 4 marca 2015 r. Tak jak cztery lata wcześniej, otworzył je przewodniczący Oddziału PAN w Krakowie, członek  rzeczywisty PAN prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz, który wręczył członkom nominacje podpisane przez wiceprezes Akademii prof. Mirosławę Marody.  Poprowadził on także początkową część obrad, poświęconą wyborowi przewodniczącego Rady. Na przewodniczącą została wybrana jednomyślnie w glosowaniu tajnym prof. IJP PAN dr hab. Ewa Deptuchowa, która pełniła tę funkcję także w kadencji poprzedniej.  Dalsza część obrad toczyła się już pod jej kierunkiem.  Dokonano wyboru wiceprzewodniczących Rady – zostały nimi prof. IJP PAN dr hab. Ewa Dzięgiel i  prof. IJP PAN dr hab. Barbara Grabka. Na sekretarza wybrano dr Monikę Biesagę.

Następnie Rada przeszła do rozpatrywania kolejnych punktów porządku dziennego, z których najważniejsze były uchwala ws. nadania stopnia doktora habilitowanego, wniosek o utworzenie studiów doktoranckich w Instytucie oraz uchwalenie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i własnością intelektualną.

{gallery}rada_naukowa_4_03_2015{/gallery}

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG