piątek 13 mar

Książka poświęcona pamięci prof. Wacława Twardzika

Aktualności

Nakładem Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Wydawnictwa Rys ukazał się tom prac zbiorowych Jak badać teksty staropolskie, będący pokłosiem konferencji, jaka odbyła się w Poznaniu w maju 2014 roku. Sesja ta została poświęcona uczczeniu pamięci prof. Wacława Twardzika, zmarłego 25 kwietnia 2014 r., którego kontakty z poznańskimi badaczami staropolszczyzny były bliskie i długotrwałe. Pamięci Profesora poświęcony jest także wspomniany tom pokonferencyjny. Otwiera go wspomnienie o Zmarłym, pióra Romana Mazurkiewicza i Tomasza Miki, po czym następuje 14 artykułów autorstwa badaczy z całego kraju, m.in. Aliny Kępińskiej (UW), Magdaleny Pastuchowej (UŚ), Mariusza Leńczuka (IJP PAN), Rafała Zarębskiego (UŁ), Agnieszki Słobody, Joanny Kamper-Warejko, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej i Piotra Sobotki (UMK), podejmujące różne problemy polszczyzny historycznej. Książka, pod redakcją Tomasza Miki, Doroty Rojszczak-Robińskiej i Olgi Stramczewskiej, jest pierwszą pozycją z serii Staropolskie Spotkania Językoznawcze.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG