środa 16 mar

Zmarła prof. dr hab. Barbara Falińska

Aktualności

13 marca 2022 r. zmarła prof. dr hab. Barbara Falińska (z domu Mocarska) – polonistka, slawistka, dialektolog, nauczyciel akademicki, działaczka społeczna i oświatowa, twórczyni projektu Dialog pokoleń.

Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów brała udział w pracach nad Słownikiem języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego, uczestniczyła w obozach dialektologicznych na Warmii i Mazurach. Materiały tych badań terenowych stanowią część podstawy materiałowej Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. Najbardziej znanym jej dziełem naukowym jest czterotomowe opracowanie Polskie słownictwo tkackie na tle słowiańskim, jedno ze źródeł Słownika gwar polskich.

Od roku 1954 Barbara Falińska była związana z warszawską Pracownią Dialektologiczną, później też Pracownią Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego Zakładu Językoznawstwa PAN, w której pracowała nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym i Atlasem gwar mazowieckich. W 1973 roku pracownie te weszły w skład Instytutu Języka Polskiego PAN. W latach 1983–1989 kierowała Pracownią Atlasu Gwar Mazowieckich i Podlaskich IJP, która przestała istnieć w 1992 r. i wtedy też pani profesor rozstała się z Instytutem Języka Polskiego PAN..

Profesor Barbara Falińska była inicjatorką projektu „Dialog pokoleń”, który jest realizowany od 2014 r. przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”; obecnie trwa 9. edycja. Publikacje będące pokłosiem tego projektu obejmują kolejne powiaty w Polsce północno-wschodniej.

Profesor Barbara Falińska z powodzeniem łączyła pracę naukową z działalnością społeczną i oświatową. Ukazywała uczniom piękno gwary, przygotowywała młodzież do badań dialektologicznych, pomagała w nawiązaniu kontaktów między społecznością lokalną i dialektologami.

Z Jej odejściem słowiańska dialektologia traci wyjątkową Uczoną i wspaniałą popularyzatorkę nauki.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG