wtorek 08 mar

„Śniadania z leksykografią”. Dawne słowniki przekładowe.

Aktualności

Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Śniadania z leksykografią”. Tym razem naszym gościem będzie dr Anna Lenartowicz-Zagrodna (Uniwersytet Łódzki), która wygłosi wykład nt.

Dawne słowniki przekładowe jako źródło wzbogacania wiedzy o historii języka polskiego (na materiale leksykonów z polszczyzną i łaciną)

Abstrakt:

Do czasu wydania pierwszego słownika języka polskiego (1807–1814) w opracowaniu Samuela Bogumiła Lindego, wyznaczającego nową erę polskiej leksykografii, ukazało się kilkadziesiąt słowników przekładowych: dwu-, trzy-, nawet kilku- i kilkunastojęzycznych, w których polszczyzna raz stawała w pozycji języka wyjściowego, innym razem – docelowego. Liczba i różnorodność tego typu słowników powinny czynić z nich ważki dla badacza historii polszczyzny materiał. Przegląd wybranych podręczników do historii języka polskiego przynosi jednak spostrzeżenie, że tkwiący w nich potencjał jest wykorzystywany w ograniczonym zakresie. W wystąpieniu postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu słowniki przekładowe mogą być równowartościowym względem innych tekstów źródłem do badań dotyczących dziejów polszczyzny. Zagadnienie omówię na materiale słowników polsko-łacińskich.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom we wtorek 15 marca 2022 roku o godz. 11.00

Link do wydarzenia:
https://us02web.zoom.us/j/88984849939?pwd=WlQvYjE2ZTZCZU5ZTHRhMVphOUxTdz09

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG