/  Aktualności / Wielki słownik języka polskiego PAN w programie „Nauka dla Społeczeństwa”
Wielki słownik języka polskiego PAN w programie „Nauka dla Społeczeństwa”

Wielki słownik języka polskiego PAN w programie „Nauka dla Społeczeństwa”

Wielki słownik języka polskiego PAN cieszy się dużym zainteresowaniem korzystających z niego lingwistów i innych uczonych, a także zwykłych użytkowników języka, wciąż jednak wiedza o nim wydaje się niedostateczna. Przejawia się to między innymi tak, że osoby zabierające głos w debatach publicznych skłonne są odwoływać się w argumentacji raczej do (często przestarzałych) leksykonów wydawcy komercyjnego niż naszego stale aktualizowanego źródła.

Do zmiany tego stanu z pewnością przyczyni się realizacja projektu pod nazwą Wielki słownik języka polskiego 4.0. Dla młodzieży, dla seniorów, dla wszystkich, który uzyskał finansowanie w ramach programu Ministerstwa Nauki i Edukacji: „Nauka dla Społeczeństwa”. Istotą tego programu jest „budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej”.

W ramach projektu, którego realizacja trwać będzie do maja 2024 roku, prowadzone będą dwa rodzaje działań: 1) intensywna promocja słownika w mediach społecznościowych przez publikację postów oraz krótkich filmów powiązanych z wybranymi artykułami hasłowymi lub konkretnymi problemami leksykograficznymi; 2) prace informatyczne zmierzające przede wszystkim do stworzenia, udostępnienia i utrzymania aplikacji słownikowej przeznaczonej na systemy operacyjne urządzeń mobilnych, a także do doskonalenia systemu informatycznego WSJP. Korzyści stąd odniosą odbiorcy (szybciej działające wyszukiwarki, bardziej rozbudowane funkcje interfejsu użytkownika), ale także redaktorzy, którym zapewni się kolejne udogodnienia w pisaniu haseł i bieżącej kontroli opracowywanego materiału. To zaś z pewnością doprowadzi do podniesienia ich jakości. Kierownikiem projektu jest prof. Piotr Żmigrodzki, a jego realizacja przebiegać będzie we współpracy z firmami z segmentu IT oraz obsługi mediów społecznościowych z terenu Krakowa i okolic.Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

Skip to content