Sukcesy kampanii „Podaruj dziecku język ojczysty”
poniedziałek 07 gru

Sukcesy kampanii „Podaruj dziecku język ojczysty”

Aktualności

Jesienią 2013 roku Stowarzyszenie Promocji Języka Polskiego za Granicą (Association for the Promotion of Polish Language Abroad, APPLA), przedstawiło Instytutowi Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk prośbę o objęcie patronatem kampanii „Podaruj dziecku swój język ojczysty”, którą Stowarzyszenie planowało przeprowadzić w Szkocji. Założeniem kampanii była promocja dwujęzyczności i nauki języka polskiego poprzez popularyzację wiedzy na temat korzyści płynących z faktu władania dwoma językami oraz udzielanie rzetelnych, wspartych badaniami naukowymi informacji.

Po zapoznaniu się z założeniami kampanii i po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Instytutu, 16 października 2013 roku Dyrekcja Instytutu podjęła decyzję o objęciu kampanii patronatem honorowym.

W ramach kampanii przygotowana została strona internetowa www.podarujdzieckujezyk.org, drukowane ulotki i 28-stronnicowy poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”, plakaty oraz materiały do zamieszczania na stronach www.

Kampania została przeprowadzona na terenie Szkocji w 2014 roku. Oprócz Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk patronatem objęła kampanię również Polska Akademia Umiejętności i Royal Society of Edinburgh oraz Konsulat Generalny RP w Edynburgu. Pomysł kampanii spotkał się z tak dużym zainteresowaniem polskich środowisk emigracyjnych i polskich placówek dyplomatycznych w innych krajach, że w lipcu 2015 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało środki na przygotowanie materiałów kampanii i przeprowadzenie jej w 11 krajach Europy: w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

W listopadzie do ambasad i konsulatów RP dotarły drukowane materiały kampanii. Będą one rozdawane wraz z paszportami dla dzieci i przekazywane organizacjom polonijnym. Kampania promowana jest również za pośrednictwem serwisów społecznościowych i mediów polonijnych. W przygotowaniu są ponadto materiały wideo. Elektroniczne wersje wszystkich materiałów przygotowanych w ramach kampanii pobrać można ze strony www.podarujdzieckujezyk.org/materialy-kampanii

Kampanię we wszystkich 11 krajach wspierają polskie placówki dyplomatyczne, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego oraz liczne organizacje polonijne i centra badań nad dwujęzycznością przy uniwersytetach w Cambridge, Ulsterze, Amsterdamie, Utrechcie, Nantes, Barcelonie, Wiedniu, Konstancji, Mediolanie, Trento i Tromsø. Łącznie w całej Europie kampanię „Podaruj dziecku swój język ojczysty” patronatem objęło ponad 40 prestiżowych instytucji i organizacji, których pełną listę znaleźć można na stronie internetowej kampanii.

Więcej informacji o stowarzyszeniu organizującym kampanię znaleźć można na stronie www.appla.org.

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG