FONTES MEDIAE ET INFIMAE LATINITATIS POLONORUM. ELEKTRONICZNY KORPUS JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO NA ZIEMIACH POLSKICH (1000–1550)

Kierownik projektu: dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN
Wykonawcy: mgr Aleksandra Kulbicka, dr Anna Ledzińska, dr Agnieszka Maciąg, dr Krzysztof Nowak, dr hab. Krzysztof Pawłowski

Numer projektu: 0045/FNiTP/H11/80/2011
Data rozpoczęcia: 2012
Data zakończenia: 2017
Jednostka finansująca: MNiSW w ramach NPRH

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Celem projektu było opracowanie elektronicznego, dostępnego na zasadach open access, naukowego korpusu języka łacińskiego używanego na ziemiach polskich w średniowieczu i w początkach renesansu, tj. w latach ok. 1000–1550. Korpus ma charakter reprezentatywny i zrównoważony. W jego skład wchodzą zróżnicowane teksty: dokumenty, kroniki, teksty literackie, naukowe i specjalistyczne, mowy i kazania oraz zapiski sądowe i listy. Korpus może być przydatny dla językoznawców, historyków literatury, historyków średniowiecza, badaczy dziejów pojęć, także dla nauczycieli i wykładowców jako źródło materiału dydaktycznego. W Korpusie można wyszukiwać pojedyncze wyrazy oraz grupy wyrazowe i morfemy. Przeszukiwać można zarówno cały korpus, jak i teksty wybrane wedle zadanych kryteriów chronologicznych, geograficznych czy gatunkowych. Wraz z cyfrowym słownikiem łaciny średniowiecznej oraz repozytorium ekscerptów słownika łaciny średniowiecznej korpus złoży się na platformę badań polskiego średniowiecza łacińskiego.
Korpus jest systematycznie aktualizowany. W ramach VI edycji konkursu NPRH „Dziedzictwo narodowe” pozyskano środki na znaczące rozszerzenie i wzbogacenie korpusu. Projekt realizowany będzie w latach 2018–2023.

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE

Strona główna

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG