/  Aktualności / Pracownia Języka Staropolskiego na Międzynarodowej Konferencji Leksykologii i Leksykografii Historycznej (ICHLL-10) w Leeuwarden

Pracownia Języka Staropolskiego na Międzynarodowej Konferencji Leksykologii i Leksykografii Historycznej (ICHLL-10) w Leeuwarden

W dniach 12–14 czerwca br. przedstawicielki Pracowni Języka Staropolskiego IJP PAN wzięły udział w Międzynarodowej Konferencji Leksykologii i Leksykografii Historycznej (ICHLL-10) zorganizowanej przez Akademię Fryzyjską. W czasie konferencji dr Katarzyna Jasińska i dr Dorota Kołodziej zaprezentowały referat pt. „The Lexical Database of the Medieval Polish Language – on the investigation of the Old Polish inflection”. Wystąpienie zostało przygotowane na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu „Baza leksykalna średniowiecznej polszczyzny (do 1500 roku). Fleksja” finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Nauki (nr 0201/NPRH6/H11/85/2018).

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content