Polish (Poland)English (United Kingdom)
Aktualności
Drugie spotkanie konsultacyjne MNiSW dotyczące programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach

W dniu 16 września 2016 r. odbyło się w Krakowie kolejne regionalne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”, zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczyli w nim – tak jak we wcześniejszych konsultacjach – kierownik Językoznawczych Studiów Doktoranckich prof. Bogumił Ostrowski oraz sekretarz naukowy Studiów dr Emil Popławski. Przedstawiciele zespołu ekspertów powołanego przez ...

Więcej…
 
Konferencja socjolingwistyczna

W dniach 5–6 września 2016 roku na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji w ramach cyklu Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym odbyła się 3. międzynarodowa konferencja naukowa Komisji Socjolingwistyki, afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Tematyka wystąpień koncentrowała się wokół tematu Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch. W konferencji uczestniczyli ...

Więcej…
 
Zawiadomienie o wyborze dyrektora IJP PAN
Więcej…
 
Spotkanie konsultacyjne MNiSW dotyczące programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach

W dniu 18 lipca 2016 roku odbyło się w Krakowie jedno z pięciu spotkań konsultacyjnych (pozostałe zaplanowano w Gdańsku, Wrocławiu i dwa w Warszawie) zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotyczyło ono projektu „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”, realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój”. Wzięli w nim udział kierownik Językoznawczych Studiów Doktoranckich prof. Bogumił Ostrowski oraz sekretarz naukowy Studiów dr Emil Popławski. W konsultacjach uczestniczyło ...

Więcej…
 
Konferencja „Digital Humanities” 2016

W dniach 11-16 lipca odbywa się w Krakowie wielka międzynarodowa konferencja ‘Digital Humanities”, w której organizacji biorą aktywny udział - jako członkowie komitetu organizacyjnego - pracownicy naszego Instytutu: dr hab. prof. IJP PAN Rafał Górski, dr hab. Maciej Eder i dr Krzysztof Nowak. Program konferencji obejmuje kilkaset prezentacji: wykładów, warsztatów, referatów i posterów. Pracownicy Instytutu występują jako autorzy lub współautorzy siedmiu wystąpień. Oprócz osób wcześniej wymienionych wyniki swoich badań będą prezentować dr Anna Ledzińska i mgr Jagoda Marszałek, przedstawiony też będzie międzynarodowy projekt zespołowy z udziałem prof. dr hab. Jadwigi Waniakowej. Szczegółowe informacje znaleźć można w programie konferencji.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 7 z 49