Prof. dr hab. Wacław Twardzik

Ze smutkiem zawiadamiamy,
że 25 kwietnia 2014 r. zmarł w 77. roku życia

Prof. dr hab. Wacław Twardzik

długoletni pracownik naukowy Pracowni Języka Staropolskiego Instytutu Języka Polskiego PAN, kierownik Pracowni w latach 2001–2008, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności od roku 2011, laureat Nagrody Sekretarza Wydziału I PAN w 1977 r., laureat Nagrody im. Kazimierza Nitscha w 2000 r., laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2004 r. Od 1960 r. uczestniczył w opracowywaniu artykułów hasłowych do Słownika staropolskiego. Przygotował i opublikował ortyle magdeburskie oraz nowe wydanie Rozmyślania przemyskiego. Kierował pracami nad elektronicznym korpusem tekstów staropolskich. Jest autorem kilkudziesięciu rozpraw na temat języka staropolskiego.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG