prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch – Instytut Języka Polskiego PAN
 /  prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch

7 lipca 2020 r. odeszła od nas

śp.

prof. Czopek

Prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch

wybitna badaczka nazw własnych, kierownik Pracowni Onomastyki, wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN, redaktor naczelna czasopisma „Onomastica”, redaktor i współautorka słownika Nazwy miejscowe Polski, przewodnicząca Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych MSWiA, członkini licznych gremiów językoznawczych i onomastycznych, w tym Komitetu Językoznawstwa PAN oraz International Council of Onomastic Sciences, a przede wszystkim nasza nieodżałowana Koleżanka. Pozostanie w naszej pamięci jako inspiratorka wielu badań onomastycznych, człowiek pracowity, dobry i życzliwy. Cześć jej pamięci!

KONDOLENCJE

Archiwalna strona pracownicza

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content