Prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch

7 lipca 2020 r. odeszła od nas

śp.

Prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch

wybitna badaczka nazw własnych, kierownik Pracowni Onomastyki, wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN, redaktor naczelna czasopisma „Onomastica”, redaktor i współautorka słownika Nazwy miejscowe Polski, przewodnicząca Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych MSWiA, członkini licznych gremiów językoznawczych i onomastycznych, w tym Komitetu Językoznawstwa PAN oraz International Council of Onomastic Sciences, a przede wszystkim nasza nieodżałowana Koleżanka. Pozostanie w naszej pamięci jako inspiratorka wielu badań onomastycznych, człowiek pracowity, dobry i życzliwy. Cześć jej pamięci!

 

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG