środa 25 lis

Nasi profesorowie w komitetach naukowych Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

24 listopada odbyło się w Warszawie inauguracyjne posiedzenie Komitetu Językoznawstwa PAN, podczas którego dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych PAN, prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, wręczył nominacje członkom komitetu. Odebrało je pięcioro pracowników naszego Instytutu: profesorowie Maciej Grochowski, Renata Przybylska, Anna Tyrpa, Jadwiga Waniakowa i Piotr Żmigrodzki. Następnie komitet wybrał swoje władze. Jest nam niezmiernie miło donieść, że jedno z dwóch stanowisk zastępcy przewodniczącego powierzono prof. Jadwidze Waniakowej, wicedyrektor IJP PAN ds. naukowych.  Stanowisko zastępcy przewodniczącego objęła także prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, związana z naszym Instytutem przez członkostwo w Radzie Naukowej. Przewodniczącym komitetu został prof. Wojciech Chlebda z Uniwersytetu Opolskiego. Wybrano także prezydium komitetu, w jego skład weszli – wśród osób z różnych ośrodków – profesorowie Renata Przybylska i Maciej Grochowski.

Warto zaznaczyć, że prof. Jadwiga Waniakowa została wybrana także do Komitetu Słowianoznawstwa PAN. Jego posiedzenie inauguracyjne odbędzie się 7 grudnia.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG