poniedziałek 02 lip

Pracownia Języka Staropolskiego na Międzynarodowej Konferencji Leksykologii i Leksykografii Historycznej (ICHLL-9) w Genui

Aktualności

W dniach 20–22 czerwca br. przedstawicielki Pracowni Języka Staropolskiego IJP PAN wzięły udział w Międzynarodowej Konferencji Leksykologii i Leksykografii Historycznej (ICHLL-9) zorganizowanej przez Uniwersytet w Genui. W czasie konferencji mgr Katarzyna Jasińska i mgr Magdalena Klapper zaprezentowały referat przygotowany wraz z dr Dorotą Kołodziej pt. Which dictionary is beautiful, affluent and concise at the same time? (in the 15th-century Poland) . Wystąpienie zostało przygotowane na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu „Słownictwo polskie w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr 2016/21/B/HS2/01249).

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG