wtorek 03 gru

Jubileusz Profesora Jerzego Reichana

Aktualności

Dnia 13 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość z okazji 90. urodzin Profesora Jerzego Reichana. Pracował On przez całe swoje życie zawodowe (1953–1999) w jednej pracowni, która zmieniała nazwę, ale stale była jednostką Polskiej Akademii Nauk (obecnie jest to Pracownia Dialektologii Polskiej w Instytucie Języka Polskiego PAN).

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: dyrektor Instytutu – dr hab. Maciej Eder, przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu – dr hab. Halszka Górny, prof. IJP PAN, zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – dr hab. Rafał Górski, prof. IJP PAN, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego – prof. Piotr Żmigrodzki i następczyni Profesora Jerzego Reichana na stanowisku kierownika pracowni – prof. Joanna Okoniowa.

Prof. Anna Tyrpa (obecna kierowniczka Pracowni Dialektologii Polskiej) wręczyła Profesorowi Reichanowi piąty tom Studiów Dialektologicznych, zawierający 31 artykułów napisanych przez 33 autorów z myślą o Jubilacie.

Podczas uroczystości Profesor Jerzy Reichan podzielił się swoimi wspomnieniami ze studiów i początków pracy naukowej pod kierunkiem prof. Kazimierza Nitscha. Koledzy i współpracownicy złożyli Jubilatowi najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Wśród osób zabierających głos na temat Jego życia i działalności (prof. Maria Malec, mgr Halina Kotulska-Skulimowska, prof. Halina Pelcowa, prof. Jadwiga Waniakowa, dr hab. Renata Kucharzyk, prof. IJP PAN, dr hab. Katarzyna Sobolewska) wyróżniła się córka Profesora, mgr Maria Skrzypek, która niezwykle ciepło wypowiedziała się o swoim Ojcu.

Spotkanie uświetnili dr hab. Jadwiga Wronicz, odczytując napisany przez siebie okolicznościowy poemat, i dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ, śpiewając krakowskie przyśpiewki.

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG