środa 30 maj

Wizyta zespołu digitalizacyjnego RCIN z Instytutu Języka Polskiego PAN w Stanach Zjednoczonych

Aktualności

Na przełomie kwietnia i maja 2012 r. przedstawiciele zespołu RCIN z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie odbyli wyjazd delegacyjny do Stanów Zjednoczonych w celu promocji realizowanego projektu digitalizacyjnego Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) oraz z nadzieją wymiany dotychczasowych doświadczeń na polu ochrony i utrwalania dziedzictwa narodowego z jednostkami amerykańskimi zajmującymi się tym obszarem działalności. Istotnym zadaniem jakie postawili przed sobą przedstawiciele Instytutu było również nawiązanie współpracy z amerykańskimi ośrodkami naukowo – badawczymi oraz instytucjami polonijnymi upowszechniającymi kulturę i naukę polską za oceanem.

Pracownicy Instytutu odbyli między innymi wizytę w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce (PIASA –The Polish Institute of Arts & Sciences of America), którego siedziba znajduje się w Nowym Jorku. Spotkanie to zaowocowało rozpoczęciem współpracy na płaszczyźnie naukowo – badawczej oraz bibliotecznej pomiędzy jednostkami.

Znaczącym punktem delegacji było również spotkanie w Amerykańskim Instytucie Kultury Polskiej w Miami (The American Institute of Polish Culture) z kierującą tą placówką, Panią Konsul honorową Beatą Paszyc. Ta szacowna Instytucja o bogatych tradycjach  od kilkudziesięciu lat promuje kulturę polską wśród amerykańskiego społeczeństwa, ciesząc się niesłabnącą estymą w środowisku polonijnym, co potwierdza fakt, iż w lutym tego roku w czasie uroczystości 40 – lecia działania ośrodka, złoty medal Instytutu przyjął m. in. Kardynał Stanisław Dziwisz. Porozumienie, które zawarto podczas wizyty pozwoli w przyszłości rozwinąć współpracę między Instytutami oraz pomoże rozpropagować projekt RCIN wśród szukających dostępu do polskich źródeł badaczy, przebywających na obczyźnie, dla których baza RCIN może okazać się nieocenionym źródłem materiałów naukowych.

Niezwykle istotnym wydarzeniem oraz niewątpliwym przeżyciem dla członków zespołu digitalizacyjnego RCIN była wizyta w najznamienitszym ośrodku bibliotecznym na świecie – Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie. Przedstawiciele zespołu zwiedzili Bibliotekę, zapoznali się z jej historią, zbiorami oraz odbyli szereg spotkań specjalistycznych, poświęconych realizowanym przez Bibliotekę Kongresu przedsięwzięciom digitalizacyjnym mającym na celu ochronę amerykańskiego oraz światowego dziedzictwa kulturowego. Bardzo interesującym punktem wizyty było również zwiedzanie pracowni digitalizacyjnej Biblioteki, co umożliwiło zapoznanie się z możliwościami sprzętowymi ośrodka oraz skonfrontowanie dotychczasowych praktyk stosowanych w pracowni Instytutowej z amerykańskimi doświadczeniami na tym polu. Spotkanie to pozwoliło otworzyć przestrzeń dla przyszłej współpracy między IJP PAN i Biblioteką Kongresu, zarówno na płaszczyźnie stricte bibliotecznej, jak i naukowo – badawczej.

 

Library of Congress

{gallery}usa/LOC{/gallery}

 

 

THE POLISH INSTITUTE OF ARTS AND SCIENCES OF AMERICA

{gallery}usa/PIASA{/gallery}

 

 

The American Institute of Polish Culture

{gallery}usa/AIOPC{/gallery}

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG