/ 


flaga

Tak jak wiele instytucji naukowych w Polsce i na świecie solidaryzujemy się w tych dniach z narodem ukraińskim i naszymi kolegami z ukraińskich instytucji naukowych. W miarę możliwości staramy się przychodzić im z konkretną pomocą. Stanowczo potępiamy brutalną napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.


Dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN, z wizytą w Pracowni Historii i Rozwoju Języka Instytutu Języka Czeskiego Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, 10-14 maja 2022.

Dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN, z wizytą w Pracowni Historii i Rozwoju Języka Instytutu Języka Czeskiego Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, 10-14 maja 2022.

Aktualności

W średniowieczu powstawały zarówno jednojęzyczne słowniki mające charakter ogólny, jak i leksykony dotyczące konkretnej tematyki, np. botaniki. Były one pisane po łacinie. Z czasem do słowników zaczęły przenikać języki narodowe, np. niemiecki, czeski czy polski. Początkowo odbywało się to w ograniczonym zakresie, tj. w postaci wyrazów umieszczanych przy niektórych objaśnieniach do haseł łacińskich. Systematycznie dopisywane

Read more

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

YouTube

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content