Dictionaries – Institute of Polish Language Polish Academy of Sciences
 /  Dictionaries

Dictionaries

The Institute of Polish Language PAN is famous for its dictionaries. Below you can find names and links to those created and co-created by our employees.

Dictionaries describing history of Polish language

Słownik staropolski

Słownik pojęciowy języka staropolskiego

Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII wieku

Słownik Wileński

Wielki Słownik Języka Polskiego

Dictionaries on language varieties and geolinguistic works

Słownik Gwar Polskich

Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur

Słownik gwary Zakopanego

Atlas Linguarum Europae

Ogólnosłowiański Atlas Językowy

Słownik etymologiczno-motywacyjny

Onomastic dictionaries

Antroponimia Polski od XVI w.

Słownik staropolskich nazw osobowych

Elektroniczny słownik hydronimów Polski (ESHP)

Nazwy miejscowe Polski

Słownik nazwisk Rymuta

Słownik onomazjologiczny Wiktoria

Lexikon der Familienamen polnischer

Grammar dictionaries

Słownik składniowy

Słownik składniowo-semantyczny czasowników polskich

Słownik frekwencyjny j. pol.

Other

Słownik Wyrazów Zapomnianych

Słownik polskich leksemów potocznych, tzw. Słownik Lubasia

Słownik polszczyzny Kochanowskiego

Kontakt

Adres:
al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków

E-mail:

Telefon:
+48 (12) 632-56-922

Więcej informacji

loading