Dictionaries

Dictionaries

The Institute of Polish Language PAN is famous for its dictionaries. Below you can find names and links to those created and co-created by our employees.

Dictionaries describing history of Polish language

Słownik staropolski

Słownik pojęciowy języka staropolskiego

Słownik polszczyzny Kochanowskiego

Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII wieku

Słownik Wileński

Wielki Słownik Języka Polskiego

Dictionaries on language varieties and geolinguistic works

Słownik Gwar Polskich

Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur

Słownik gwary Zakopanego

Atlas Linguarum Europae

Ogólnosłowiański Atlas Językowy

Słownik etymologiczno-motywacyjny

Onomastic dictionaries

Antroponimia Polski od XVI w. do końca XVIII w.

Słownik staropolskich nazw osobowych

Elektroniczny słownik hydronimów Polski (ESHP)

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany

Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych

Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych

Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny

Internetowy słownik nazwisk w Polsce (ISNP)

Słownik imion współcześnie w Polsce używanych

Lexikon der Familienamen polnischer Herkunft im Ruhrgebiet

Grammar dictionaries

Słownik składniowy

Słownik składniowo-semantyczny czasowników polskich

Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej

Other

Słownik Wyrazów Zapomnianych

Słownik polskich leksemów potocznych, tzw. Słownik Lubasia

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG