/  Dictionaries

Dictionaries

The Institute of Polish Language PAN is famous for its dictionaries. Below you can find names and links to those created and co-created by our employees.

Dictionaries describing history of Polish language

Słownik staropolski

Słownik pojęciowy języka staropolskiego

Słownik polszczyzny Kochanowskiego

Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII wieku

Słownik Wileński

Wielki Słownik Języka Polskiego

Dictionaries on language varieties and geolinguistic works

Słownik Gwar Polskich

Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur

Słownik gwary Zakopanego

Atlas Linguarum Europae

Ogólnosłowiański Atlas Językowy

Słownik etymologiczno-motywacyjny

Onomastic dictionaries

Antroponimia Polski od XVI w. do końca XVIII w.

Słownik staropolskich nazw osobowych

Elektroniczny słownik hydronimów Polski (ESHP)

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany

Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych

Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych

Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny

Internetowy słownik nazwisk w Polsce (ISNP)

Słownik imion współcześnie w Polsce używanych

Lexikon der Familienamen polnischer Herkunft im Ruhrgebiet

Grammar dictionaries

Słownik składniowy

Słownik składniowo-semantyczny czasowników polskich

Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej

Other

Słownik Wyrazów Zapomnianych

Słownik polskich leksemów potocznych, tzw. Słownik Lubasia

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

YouTube

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content