Polish (Poland)English (United Kingdom)
Korpus tekstów staropolskich do roku 1500

Pliki pdf zamieszczone poniżej noszą nazwy zgodne z oznaczeniami skrótów zabytków w Słowniku staropolskim. Zawierają one wyłącznie transkrypcję zabytków, w większości wykonaną w Pracowni Języka Staropolskiego IJP PAN po raz pierwszy (np. BZ, Dział, EwZam, ListTat, MW, Naw, Puł, Sul), w pozostałej części odmienną od dotychczasowych wydań.

Do otwarcia plików potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie, np.Adobe Acrobat Reader (dostępny dla wszystkich systemów operacyjnych),Xpdf, czy Evince (w systemach unixowych, w tym pod linuksem).
Programy te są darmowe.

 1. Blaz - Żywot świętego Błażeja
 2. BZ - Biblia królowej Zofii
 3. Dzial - Kodeks Działyńskich
 4. EwZam - Ewangeliarz Zamoyskich
 5. Fl - Psałterz floriański
 6. Gn - Kazania gnieźnieńskie
 7. Ksw - Kazania świętokrzyskie
 8. ListTat - List chana perekopskiego z r. 1500 do króla Jana Olbrachta
 9. MW - Modlitwy Wacława
 10. Naw - Książeczka do nabożeństwa Jadwigi księżniczki polskiej, tzw. Książeczka Nawojki
 11. OrtMac - Wyroki sądów miejskich czyli ortyle
 12. OrtOssol - Najstarsze staropolskie tłumaczenie ortyli magdeburskich
 13. Piesni - utwory wierszowane do końca XV w.
 14. Pul - Psałterz puławski
 15. R XXII 230-318 - Kazanie na dzień Wszech Świętych
 16. Rozm - Rozmyślanie przemyskie
 17. Sul - Kodeks Świętosławów

Wszystkie pliki pdf (zip 7 MB)

Korpus w postaci plików xml (zip 1,5 MB)