środa 26 sty

Zmarła mgr Stanisława Reichanowa

Aktualności

Dnia 21 stycznia 2022 roku zmarła mgr Stanisława Reichanowa z domu Myśliwiec.

Urodziła się w 1924 r. Haliczu (obecnie Ukraina), gdzie ukończyła szkołę powszechną. Do gimnazjum zaczęła uczęszczać w Stanisławowie, ale 13 kwietnia 1940 r. została wywieziona do Kazachstanu wraz z matką i młodszym bratem. Tam przebywali we wsi Prestogorkowka, a po śmierci mamy w 1942 r. rodzeństwo przeniosło się do miasta Kustanaj. Tam Stanisława pracowała jako dezynfektor do roku 1944, kiedy udało się wrócić do Stanisławowa. W sierpniu 1945 r. przybyli do Krakowa, gdzie spotkali się z ojcem. Stanisława ukończyła liceum ogólnokształcące. W latach 1948–1952 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i uzyskała tytuł magistra na seminarium profesora Witolda Taszyckiego.

Kolejne 31 lat przepracowała w tej samej pracowni dialektologicznej, zmieniającej siedzibę i przynależność organizacyjną, ale mającej wciąż jeden cel: badanie i opisywanie gwar polskich. Od 1973 roku jednostka ta była częścią Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Praca zawodowa mgr Stanisławy Reichanowej trwała od 1953 do 1984 roku.

W latach 1952–1960 Stanisława Myśliwcówna (od 1958 r. Reichanowa) prowadziła intensywne badania terenowe. Dostarczyła do Małego atlasu gwar polskich materiał gwarowy z siedmiu wsi i do Słownika gwar polskich z 24 wsi. Była współautorką wstępnego zeszytu Słownika gwar polskich (Źródła) z roku 1977 i czterech tomów słownika z lat 1979–1991.

Stanisława Reichanowa należy do osób, które poświęciły się pracy zespołowej. Nie zdobyła stopni i tytułów naukowych. Dzięki takim osobom powstają atlasy i słowniki, które utrwalają tę część naszego dziedzictwa narodowego, jaką są gwary ludowe. Dzięki ich mrówczej pracy inni mają materiał do indywidualnych badań naukowych.

Mgr Stanisława Reichanowa pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek, 28 stycznia o godz. 11 w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce spoczynku. Zgodnie z wolą Zmarłej prosimy zamiast kwiatów o składanie datków na hospicjum

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG