poniedziałek 01 lut

Współpraca Instytutu z Uniwersytetem SWPS

Aktualności

Informujemy o zawarciu umowy o współpracy między Instytutem Języka Polskiego PAN a SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Warszawie, jedną  z najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepublicznych w kraju.  W imieniu IJP PAN umowę podpisał dyrektor, prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, w imieniu zaś Uniwersytetu SWPS – jego rektor,  prof. dr hab. Andrzej Eliasz.

Planowana współpraca ma obejmować prowadzenie wspólnych studiów podyplomowych, organizację konferencji i seminariów naukowych, tworzenie wspólnych projektów badawczych  i ubieganie się o ich finansowanie w konkursach krajowych,  a przede wszystkim zagranicznych, oraz inne formy, uwzględnione w statutach obu placówek.

Dodać należy, iż podpisanie umowy stanowi sformalizowanie współpracy, jaka została nawiązana już wcześniej przez pracowników warszawskiej części Instytutu, którzy prowadzili na tej uczelni m.in. zajęcia na studiach podyplomowych.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG