piątek 06 mar

Udział prof. Jadwigi Wronicz w posiedzeniu senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu

Aktualności

24 lutego 2015 roku  dr hab. prof. IJP PAN Jadwiga Wronicz wzięła udział w posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP, które było poświęcone ochronie gwar polskich i związanej z nią propozycji zmian w Ustawie o języku polskim. Przedstawiono rezolucję podpisaną przez Borowiackie Towarzystwo Kultury, Związek Kurpiów i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z 18 października 2014 r., której  autorzy zwracają uwagę na potrzebę ochrony gwar i niewystarczające działania władz państwowych w tej dziedzinie. Uczestnicy  (językoznawcy, działacze regionalni, przedstawiciele ministerstw, senatorowie) zaakceptowali główne tezy rezolucji i dzielili się pomysłami na zmianę sytuacji w tym zakresie. Zwrócono uwagę na rolę szkoły w przezwyciężaniu negatywnego wartościowania gwary.

W swoim wystąpieniu prof. Jadwiga Wronicz wyszła od stwierdzenia, że kluczem do kultury jest język, i wskazała na potrzebę łączenia wiedzy o gwarach ze znajomością innych elementów kultury lokalnej, takich jak stroje, pieśni i tańce. Postulowała wykorzystanie dorobku dialektologii polskiej, z czym wiąże się konieczność przywrócenia dialektologii do programów studiów polonistycznych. Zwracała też uwagę na potrzebę opracowania odpowiednich pomocy dydaktycznych dla poszczególnych regionów.

Retransmisja posiedzenia jest dostępna w witrynie internetowej Senatu RP .

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG