wtorek 06 gru

Pracownicy Instytutu we władzach Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Aktualności

3 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Instytutu Języka Polskiego PAN obradowało Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. W nowo wybranych władzach stowarzyszenia znalazło się kilkoro pracowników naszego Instytutu. Stanowisko zastępcy przewodniczącego Zarządu Głównego ponownie objął prof. Piotr Żmigrodzki, dr Jakub Bobrowski zachował funkcję sekretarza, dr Monika Biesaga – zastępcy sekretarza Zarządu Głównego, a członkostwo w Zarządzie przedłużyła także prof. Renata Przybylska. Po raz pierwszy do Zarządu Głównego wybrany został mgr Szymon Seweryn, któremu powierzono funkcję zastępcy skarbnika. Z kolei w skład Sądu Koleżeńskiego weszli prof. prof. Bogumił Ostrowski i Włodzimierz Gruszczyński. Inną ważną uchwałą zgromadzenia było przyznanie członkostwa honorowego dwojgu naszym profesorom: Krystynie Kowalik i Jerzemu Reichanowi.

Warto przypomnieć, że losy Towarzystwa  od dawna wiążą się z naszym Instytutem, zarówno w aspekcie lokalowym, jak i personalnym oraz merytorycznym. Siedziba Towarzystwa od 1965 roku mieściła się w tym samym budynku, co pracownie PAN-owskie, na których bazie utworzono w 1973 r. Instytut; razem z nim przeniosła się do nowej lokalizacji w roku 2001. Nasi pracownicy aktywnie działali i działają w Towarzystwie, pełniąc z nim rozmaite funkcje (by wspomnieć tylko prof. Stanisława Urbańczyka i prof. Mariana Kucałę, którzy byli filarami Towarzystwa w drugiej połowie XX wieku). Obecnie Instytut we współpracy z Towarzystwem organizuje dwa cykle spotkań naukowych: Lunch z humanistyką cyfrową oraz Hortus Deliciarum. Wokół średniowiecznego tekstu, a także wspiera edycję czasopisma „Język Polski”.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG