piątek 10 kwi

Suplement do Słownika staropolskiego

Aktualności

Nakładem Instytutu Języka Polskiego PAN ukazało się wydawnictwo pod red. E. Deptuchowej pt. Słownik staropolski. Suplement cz. I (verba absentia). Obejmuje ono słownictwo czasów najstarszych aż po rok 1500. Liczy 1150 haseł nienotowanych w 11-tomowym Słowniku staropolskim pod red. S. Urbańczyka (1953–2002). Opracowanie tych nowych haseł wymagało szczególnej uwagi, bowiem najczęściej spotykamy się z jednorazowymi poświadczeniami dla danego hasła. W Suplemencie wykorzystaliśmy głównie materiały z wydań glosowanych rękopisów łacińskich, bezpośrednio z rękopisów, do których dostęp dzięki ucyfrowieniu bibliotek i archiwów stał się ułatwiony, a także będących w posiadaniu Pracowni nieopublikowanych odczytań polskich glos i kontekstów łacińskich (tzw. ekscerptów paleografa), czyli odczytań wykonanych w większości przez J. Reczka, E. Belcarzową, F. Wysocką oraz przez zatrudnioną przy projekcie grantowym A. Zajchowską. Większość tych polskich wyrazów pochodzi bowiem z łacińskich zabytków językowych, w których wyraz polski jest najczęściej tylko pojedynczą glosą. Po Wstępie do Suplementu zamieszczone jest uzupełnienie do Opisu źródeł Słownika staropolskiego. Obejmuje ono wszystkie nowe źródła wykorzystane w Suplemencie cz. I.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG