/  Konkursy / Stypendia rządu francuskiego na pobyty badawcze. Termin składania wniosków: 2 listopada 2018 r.

Stypendia rządu francuskiego na pobyty badawcze. Termin składania wniosków: 2 listopada 2018 r.

Adresatami konkursu są badacze ze stopniem naukowym doktora nauk, nadanym mniej niż 10 lat przed rokiem złożenia wniosku, pracujący w polskich instytucjach naukowych, którzy chcą prowadzić badania we Francji i nawiązać nową współpracę naukową polsko-francuską.

Stypendia wynoszą 1704 € netto na każdy miesiąc pobytu we Francji i są przyznawane na okres od 1 do 3 miesięcy. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 01.01.2019 a 31.12.2019.

Szczegółowe informacje patrz:

https://www.institutfrancais.pl/uploads/drive/nauka/bgf/2018_reglement_bgf_vpl.pdf

https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content