Polish (Poland)English (United Kingdom)
Pracownia Metodologiczna

Kierownik pracowni

dr hab. Rafał L. Górski, prof. IJP PAN

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków
tel.: +48 12 632-56-92
fax: +48 12 632-92-41
email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skład pracowni

Zakres badań

W pracowni prowadzone są badania nad metodologicznymi podstawami językoznawstwa i statusem epistemologicznym tej dziedziny nauki (Ireneusz Bobrowski), morfologią (Roman Laskowski) i składnią współczesnej polszczyzny (Maciej Grochowski, Rafał Górski).

Obecnie prowadzone w Pracowni projekty badawcze dotyczą:

Pracownia kontynuuje dorobek Pracowni Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego i Pracowni Teorii i Metodologii Gramatyki.

Pracownia Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego została z inicjatywy prof. dra hab. S. Urbańczyka powołana do życia w 1969 r. w ramach zorganizowanego przez prof. dr hab. Z. Topolińską Zakładu Współczesnego Języka Polskiego IBL PAN, następnie IJP PAN. Głównym zadaniem ówcześnie było stworzenie syntezy morfologii (wraz z morfonologią). Synteza ta została opublikowana w latach 1984 jako część druga tzw. żółtej gramatyki. Równolegle od lat 70. prowadzone były (pod kierownictwem dra, dziś prof., W. Lubaszewskiego) prace nad komputerową implementacją wyników badań do automatycznej analizy/syntezy fleksji języka polskiego. Wśród dawnych jej pracowników należy wymienić m.in. Krystynę Kowalik, Wiesława Lubaszewskiego, Alicję Orzechowską, Teresę Rokicką, Henryka Wróbla.

Pracownia Teorii i Metodologii Gramatyki powstała w początkach lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Badania w niej od początku skoncentrowane były wokół formalnej składni języka polskiego, a dokładniej wypracowanej przez I. Bobrowskiego wersji gramatyki generatywno-transformacyjnej. Jednym z ważniejszych osiągnięć było wypracowanie tzw. teorii drzewek poziomych, formalnego opisu wyznaczania i przyjmowania form fleksyjnych. Teoria ta zapoczątkowana przez Bobrowskiego została następnie rozwinięta przez K. Węgrzynek i R.L.  Górskiego (włącznie z zastosowaniem jej do opisu łaciny). W pracowni Teorii i Metodologii Gramatyki w przeszłości byli zatrudnieni m.in. Beata Chachulska, Maria Węgiel, Katarzyna Węgrzynek, które pracowały nad formalnym opisem gramatyki polskiej. Obie pracownie zostały połączone w roku 2008.

Do ważniejszych osiągnięć obu Pracowni należą:

  • R. Laskowski Polnische Grammatik (1972, 1979)
  • Monografie: K. Kowalik (2), R. Laskowski (1), W. Lubaszewski (3), T. Rokicka (przygotowana), kilkadziesiąt artykułów.
  • Komputerowy Słownik fleksyjny języka polskiego
  • Mały słownik odmiany wyrazów trudnych (1993; rozszerzona wersja komputerowa: 1996)
  • Gramatyka współczesnego języka polskiego - Morfologia 1984 (wyd. 2 zmienione i poprawione: 1998, wyd. 3: 1999)
  • I. Bobrowski: Gramatyka opisowa języka polskiego. Zarys modelu generatywno-transformacyjnego (t.  I, Struktury wyjściowe: 1995, t. II Od struktur wyjściowych do tekstu: 1998),
  • I. Bobrowski: Składniowy model polszczyzny (2005).