środa 17 cze

Spotkanie robocze Atlasu Linguarum Europae w Sofii

Aktualności

W dniach 10–14 czerwca 2015 r. w Sofii odbyło się 48. spotkanie robocze Atlasu Linguarum Europae (48th ALE Editorial Board Meeting). W ramach limitu wymiany bezdewizowej między akademiami uczestniczyło w nim czworo członków zespołu Pracowni Geografii Lingwistycznej naszego Instytutu: prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa (przewodnicząca Polskiego Komitetu ALE), dr Przemysław Dębowiak oraz mgr Paweł Janczulewicz i mgr Rafał Szeptyński.

Na posiedzeniu zaprezentowano najnowszy, dziewiąty zeszyt pierwszego tomu atlasu, w którego dwóch woluminach ukazały się mapy wraz z legendami (s. 174-181, 182-200) oraz komentarze (s. 295-322, 323-376) dla pojęć ‘ołówek’ i ‘papier’. Materiał został opracowany przez prof. Jadwigę Waniakową i dra Przemysława Dębowiaka.

Uczestnicy przedstawili stan prac nad kolejnym zeszytem, omówili kwestie techniczne związane z opracowaniem map oraz wymienili się uwagami na temat konkretnych zagadnień merytorycznych. Podczas obrad zaprezentowano serię referatów dotyczących stanu badań dialektologicznych w różnych krajach Europy (Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Słowenia), uwzględniających najnowsze metody prezentacji danych w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Opis bibliograficzny zeszytów:

Atlas Linguarum Europae (ALE) ; volume I, neuvième fascicule : Cartes linguistiques européennes, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015.

Atlas Linguarum Europae (ALE) ; volume I, neuvième fascicule : Commentaires, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015.

{gallery}spotkanie_ALE_w_sofii{/gallery}

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG