piątek 22 lip

Spotkanie konsultacyjne MNiSW dotyczące programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach

Aktualności

W dniu 18 lipca 2016 roku odbyło się w Krakowie jedno z pięciu spotkań konsultacyjnych (pozostałe zaplanowano w Gdańsku, Wrocławiu i dwa w Warszawie) zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotyczyło ono projektu „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”, realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój”. Wzięli w nim udział kierownik Językoznawczych Studiów Doktoranckich prof. Bogumił Ostrowski oraz sekretarz naukowy Studiów dr Emil Popławski. W konsultacjach uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli krakowskich uczelni oraz instytutów PAN, jak również delegaci z innych ośrodków naukowo-dydaktycznych.

W MNiSW został niedawno powołany zespół ekspertów, który ma za zadanie opracować założenia ramowych programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach. Wyniki prac tego zespołu zostaną wykorzystane przy przygotowaniu konkursu na wdrożenie programów kształcenia w ramach takich studiów. Jego ogłoszenie planowane jest na grudzień bieżącego roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W pierwszej części spotkania przedstawiono założenia projektu, druga natomiast była przeznaczona na dyskusję w grupach i na forum.

Prace podjęte przez zespół ekspertów wywołały ożywioną dyskusję wśród uczestników już w pierwszej części spotkania. Zwracano uwagę na różnorodne problemy związane z prowadzeniem studiów III stopnia, zarówno te natury badawczej i dydaktycznej, jak też prawnej, administracyjnej, organizacyjnej czy finansowej. Podkreślano specyfikę poszczególnych dyscyplin naukowych i związaną z nią trudność wprowadzenia jednolitych regulacji. Stawano w obronie badawczego charakteru studiów doktoranckich w odróżnieniu od modelu zawodowego. Dyskutanci reprezentujący różne obszary wiedzy i dyscypliny naukowe dzielili się swoimi, nierzadko wieloletnimi, doświadczeniami zdobytymi w kraju i za granicą. Mówiono o konieczności poznania dobrych praktyk funkcjonujących w ośrodkach polskich i zagranicznych.

Wypada mieć nadzieję, że zgłaszane problemy i postulaty będą brane pod uwagę przy przygotowywaniu konkursu, który ma być ogłoszony przez NCBR oraz przy formułowaniu przepisów warunkujących funkcjonowanie studiów doktoranckich na uczelniach i w instytutach PAN.

Zapowiedziano jeszcze dwie serie spotkań środowiskowych dotyczących tego projektu – jedną na zaawansowanym etapie prac ekspertów i drugą, prezentującą efekty działań.

 

{gallery}mnisw_07_2016{/gallery}

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG