wtorek 20 wrz

Drugie spotkanie konsultacyjne MNiSW dotyczące programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach

Aktualności

W dniu 16 września 2016 r. odbyło się w Krakowie kolejne regionalne spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”, zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczyli w nim – tak jak we wcześniejszych konsultacjach – kierownik Językoznawczych Studiów Doktoranckich prof. Bogumił Ostrowski oraz sekretarz naukowy Studiów dr Emil Popławski.

Przedstawiciele zespołu ekspertów powołanego przez MNiSW zaprezentowali wstępne wyniki prac nad założeniami i wytycznymi programów studiów III stopnia. Opracowano sześć modeli takich studiów – po dwa dla: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS), nauk ścisłych i technicznych (ST) oraz nauk o życiu (NZ). Dla każdej z trzech grup nauk zaproponowano akademicką oraz aplikacyjną ścieżkę kształcenia. Program akademicki ma przygotowywać do pracy w jednostkach naukowych, program aplikacyjny – do podjęcia zatrudnienia o charakterze badawczym w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego. W przypadku nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce dla profilu akademickiego przewidziano interdyscyplinarność. Profil aplikacyjny ma mieć charakter międzysektorowy, co oznacza, że w realizacji tego typu studiów powinien dodatkowo uczestniczyć inny podmiot (sektor) niż jednostka naukowa (instytucje sektora publicznego – I sektor, przedsiębiorstwa – II sektor lub organizacje pozarządowe – III sektor). Dla obu profili studiów założono zasięg krajowy.

Wśród licznych spraw poruszanych w dyskusji znalazły się: odmienności między uczelniami a instytutami PAN w prowadzeniu studiów doktoranckich; rozumienie interdyscyplinarnego charakteru badań naukowych oraz dysertacji doktorskich, które ostatecznie trzeba przypisać do jednej dyscypliny; problemy związane z międzysektorowością oraz umiędzynarodowieniem studiów; sposób finansowania studiów i rozliczania przyznawanych środków.

Z satysfakcją należy stwierdzić, że środowisko akademickie zgodnie wyraża swoje postulaty, dotyczące prowadzenia studiów doktoranckich, wobec ekspertów powołanych przez MNiSW.

Zaplanowano jeszcze jedną serię tego typu spotkań.

{gallery}spotkanie_konsultacyjne_2016{/gallery}

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG