/  Aktualności / Śniadanie z leksykografią: Hiszpańskie słowniki onomazjologiczne

Śniadanie z leksykografią: Hiszpańskie słowniki onomazjologiczne

Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Śniadania z leksykografią”. Tym razem gościem będzie
prof. Ewa Stala z Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wygłosi wykład pt.

Hiszpańskie słowniki onomazjologiczne

Abstrakt:

Celem wykładu jest przedstawienie najistotniejszych osiągnięć hiszpańskiej leksykografii w zakresie słowników onomazjologicznych. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym (czym jest koncepcja onomazjologiczna) i historycznym (pierwsze słowniki onomazjologiczne), przechodzimy do prezentacji bezpośrednich poprzedników słowników hiszpańskich (dzieła angielskie i francuskie) i przykładów ujęć onomazjologicznych w leksykografii hiszpańskiej. Główna część referatu to przedstawienie najważniejszych dzieł tego typu, począwszy od wieku XIX (José Ruiz León, 1879; Eduardo Benot y Rodríguez, 1899) po sztandarowe dzieło J. Casaresa „Diccionario ideológico” z 1942 roku. Ostatnia część referatu poświęcona jest najnowszym słownikom i projektom tego typu: m.in. „Diccionario ideológico” R. Morala (2009), projekt ADESSE czy „Diccionario ideológico feminista” autorstwa V. Sau.

Spotkanie odbędzie się online na platformie Zoom we wtorek 25 maja 2021 roku o godzinie 11.00.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w wydarzeniu, proszone są o kontakt z dr Marzeną Miśkiewicz (), by po podaniu imienia i nazwiska otrzymać link umożliwiający uczestnictwo.

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content