wtorek 11 sty

Śniadanie z leksykografią: Kulturowy wymiar polskich słowników błędów (wtorek 18 I 2022 r., godz. 11.00)

Aktualności

Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie  zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Śniadania z leksykografią”.

Tym razem naszym gościem będzie dr hab. Ewa Rudnicka z Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Artes Liberales), która wygłosi wykład nt.

Kulturowy wymiar polskich słowników błędów

Abstrakt:

Teoria kultury języka w Polsce zaczęła się kształtować w XX wieku. Potrzeby teoretycznego opisu i uporządkowania zjawisk z zakresu szeroko rozumianej poprawności językowej i standaryzacji języka wynikały jednak z procesów i zjawisk wcześniejszych, przede wszystkim zaś z działalności popularyzatorskiej, której jednym z istotniejszych elementów były słowniki błędów, publikacje charakterystyczne dla polskiej leksykografii z okresu XIX–XX w. Tym właśnie publikacjom i ich roli będzie poświęcone wystąpienie. Celem referatu będzie ukazanie kulturowego wymiaru słowników błędów w dwojakim ujęciu: po pierwsze, pokazanie, jakich kulturowych okoliczności są te słowniki odbiciem, po drugie, pokazanie, jak publikacje te wpływały na pewne aspekty kulturowe związane z późniejszym funkcjonowaniem języka. Ważna będzie też próba odpowiedzi na pytanie, co z tego wynika dla współczesnej normatywistyki polskiej i współczesnego językoznawstwa.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom.
Link do wydarzenia:
https://us02web.zoom.us/j/81296496578?pwd=bFVySVNZTFQrUW9Hdy8velpZTUJpUT09

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG